prev

ok. 1920
Portret amerykańskiego żołnierza

next



ok. 1920, 
Portret amerykańskiego żołnierza

Thumbnails