Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Kijów Historia

Kijów

Kijów został założony na początku V wieku jako placówka handlowa na szlaku łączącym Konstantynopol ze Skandynawią, nazwa wywodzi się od imienia pierwszego legendarnego księcia ruskiego - Kija. Pod koniec IX wieku został stolicą Rusi Kijowskiej. W 1240 miasto zostało najechane przez Tatarów i ośrodek ruskiej państwowości przeniósł się do Rusi Halicko-Wołyńskiej. W 1363 znalazło się w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie po unii lubelskiej (1569) - Korony Polskiej, stolica województwa kijowskiego. W 1648 zostało opanowane przez kozaków Chmielnickiego i włączone w 1667 do carstwa Rosyjskiego. W XVIII i XIX wieku Kijów był ważnym węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem wojskowym Rosji, podlegał z tego powodu intensywnej wymianie kulturowej między narodami słowiańskimi a innymi narodami zamieszkującymi Imperium Rosyjskie. Na początku XX wieku większość w Kijowie stanowili Rosjanie. W 1918 w Kijowie ogłoszone stworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej i stoczone ciężkie boje z bolszewikami, którzy ostatecznie podbili miasto w 1920. W 1934 do Kijowa przeniesiona została z Charkowa stolica Ukraińskiej SRR. Po II wojnie światowej miasto zostało ważnym ośrodkiem przemysłowym i naukowym, od końca lat 50. było również głównym ośrodkiem ukraińskich dysydentów poza zachodnią Ukrainą. Od 1991 Kijów jest stolicą niepodległej Ukrainy. W tym też roku został siedzibą katolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej obrządku łacińskiego.