ONR

ONR

Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) . narodowo- radykalne, nacjonalistyczne, antysemickie, inspirowane włoskim faszyzmem ugrupowanie polityczne, założone w 1934 przez byłych, młodych działaczy Obozu Wielkiej Polski, rozwiązane po 3 miesiącach działalności przez sanacyjne władze państwowe, działał potem nielegalnie. W 1935 rozpadł się na RNR "Falangę" i ONR "ABC". Podczas okupacji "Falanga" utworzyła konspiracyjną Konfederację Narodu, zaś "ABC" . Związek Jaszczurczy.