Ordnungspolizei (niem. Policja Porządkowa OrPo) była to formacja istniejąca w Niemczech w latach 1936 do 1945 podporządkowana bezpośrednio Heinrichowi Himmlerowi. Obok Policji Porządkowej OrPo drugim filarem narodowo-socjalistycznej struktury policyjnej była Policja Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei składająca się z Policji kryminalnej KriPo i Gestapo wraz ze Służbą Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst SD).

W skład Policji Porządkowej OrPo w Generalnej Guberni wchodziły: