ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ГЕН. ІНСПЕКТОРУ ВІЙСЬК УНР

Пане Генерале,

Висловлюю мій співжаль рідній армії українській з приводу несподіваної смерти одного з її найпевніших і кращих козаків — генерал-хорунжого Пількевича. Від самого початку боротьби нашого народу за власну державність генерал, а тоді полковник Пількевич, брав чинну участь в ній, найбільше сил своїх посвятивши створенню оружної сили українського народу — рідної армії. Глибокий патріот-громадянин і дисциплінований старшина він уявляв собою зразок відданости нашій святій справі і невтомної праці над її розвитком, за що користувався заслуженим довір'ям та пошаною як з боку нашого вояцтва так і з боку нашого громадянства.
Хай образ фанатика-козака нашої національної ідеї залишиться навіки в пам'яті нашої молодої армії, як залишиться він таким і в моїй пам'яті. Хай інтерноване вояцтво збереже могилу цього лицаря незабутою, щоб перенести її до столиці нашої — старого Києва, який заховає в своїй землі тіло незабутнього борця і сина України.
Вічна пам'ять небіжчикові генералові Пількевичу і щира подяка йому за його гарячу любов, активну працю і невтомну енерґію для добра нашої армії та цілої державної справи української.
Петлюра
Головний Отаман військ УНР
14. X. 1922 р. Б.


п. Генерале,

Лист мій з приводу смерти ген. Пількевича доручаю прочитати над труною небіжчика під час похорону при належній попередній команді.
Пет. [люра]
14.Х

Похорони улаштуйте урочисто.
На вінку од мене мусить бути напис: „Вірному Козакові Українського Війська — неоджалованому ген.-хор. Пількевичу Головний Отаман."
Пет [люра]

* Друкується вперше з копії, що зберігається в архіві Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. Ориґінал пропав під час
другої світової війни, коли Бібліотека була вивезена Німецьким Військовим Командуванням.