ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ГЕН. ІНСПЕКТОРУ ВІЙСЬК УНР Коп. Воєнміну.

Серед наших старшин і козаків, перебуваючих на інтернації, знайдеться певно не один, хто сидів в „чека" і на собі зазнав ті страшні фізичні засоби, за допомогою яких комуністи творили насильства і ґвалти над запідозреними в неприхильності до їхньої системи.
Я вважаю доцільним зібрати якнайбільше відомостей про цю сторінку ,,реформаторської" діяльности большевиків і схоронити їх, як матеріял для нашої історії, для наших дітей і прийдешніх поколінь: хай діти знають, як кати московські мучили батьків.
Для переведення цієї справи пропоную Вам вжити всіх засобів, щоб зазначені вище „людські документи" зібрані були по можливості в найбільшому числі і по певній програмі, яка в загальних рисах уявляється мені такою:
1) Ім'я, прізвище, стан, ранґ, роки автора документу.
2) За що був арештований большевиками, де саме, при яких умовинах?
3) Чи довго сидів в „чека" або в іншій якійсь большевицькій тюрмі?
4) Як ставилась большевицька варта до арештованих, з кого по національності — складалась ця варта?
5) Гігієнічні умовини помешкань для арештованих.
6) Що давали їсти, скільки разів на день?
7) Чи випускали на „прогулку" і до „вєтру"?
8) Хто сидів ще тоді арештований в „чека" (прізвище) і за що?
9) Як переводились допити: а) хто саме допитував, б) де, в) при яких умовинах, г) чим стращали при допитах, ґ) чи мучили, — чим і як?
10) Що саме випитували під час допитів?
11) Де убивали „чекісти" свої жертви? Де ховали і як?
12) Подати список жертв, відомих даному авторові зізнання з зазначенням імени, прізвища — по можливості стану чи ранґу.
Можливо і інші запитання, дотичні даної справи, умістити в реєстрові запитань, поскільки вони відповідатимуть завданню.
Для остаточної реєстрації запитань пропоную Вам призначити спеціяльну нараду на чолі з Вами і за обов'язковою участю: 1) начальника Генерального Штабу 2) начальника К-Освітнього Управління В. Прокоповича, 3) головного прокурора Шалаєва, 4) редакторів „Укр. Сурмача" і „Нашої Зорі", — та інших — по Вашому призначенню.
Опрацьовану докладно програму збирання згаданих вище „людських" документів мусите Ви, в порядку наказу, оголосити для відома і виконання по приналежності. Для того, щоб наказ був усвідомлений як слід старшинами і козаками, необхідно його по належному витлумачити і з'ясувати.
Неграмотним допомогти і з їхніх слів все докладно записати. Не зв'язувати авторів „документів" ні формою їхніх зізнань ні викладом, дбаючи тільки про фактичну правду.
Завдання такої анкети є: а) зібрати документи для історії і б) використати їх в разі потреби супроти винуватих в розстрілах та тортурах над невинними жертвами.
Прошу, п. Генерале, мати на увазі, що справа ця мене дуже інтересує, а тому прийміть всі засоби для належного переведення її в життя.
Петлюра
17. XI. 1922 р. Б.

* Друкується вперше з копії, що зберігається в архіві Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. Ориґінал пропав під час другої світової війни, коли Бібліотека була вивезена Німецьким Військовим Командуванням.