ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

П. ГЕН. ІНСПЕКТОРУ (Ко ВОЄНМІНУ) П. НАЧ. ГЕНЕР. ШТАБУ

В зв'язку з Вашим докладом про запис на роботи у Францію, а також в зв'язку з представленою мені заявою групи старшин та козаків в цій справі, доручаю Вам через командирів частин повідомити наше вояцтво про слідуюче:
1) справа переїзду на ці роботи є нез'ясованою. На підставі дотеперішніх даних та відомостей слід вважати її непевною, недоцільною, а для нашої єдности і небезпечною.
Ці роботи — дуже тяжкі. Місцевість — болотна, для здоров'я і життя — недобра (район Іпрського каналу). Правне становище тих, кого заманять туди різні аґенти та посередники, що за це гроші отримують, було б тяжким, бо вони цілком попадуть до рук тих, у кого працюватимуть.
2) Звичайна річ, що загальні умовини таборового життя — тяжкі, але ледве чи переїзд до Франції на роботу — буде ліпшим виходом із становища. Отже треба на місці цього виходу шукати, а не кидатись світ за очі, щоб розгубитись та роз'єднатись.
3) Вищі інтереси нашої справи вимагають од кожного свідомого старшини і козака не розтічі, а триматись купи, бути одне од одного близько на той час та годину, коли покличе нас наша Батьківщина для виконання обов'язків святих перед нею.
4) Той, хто цього не розуміє, йде всупереч загальним інтересам.
5) Коли він думає тільки про себе, хай має чесність та совість других не каламутити і з пантелику їх не збивати.
6) Хто хоче одірватись від нашого державного центру, того силою не утримаєш, — хай тільки він пам'ятає, що цим знесилює він ідею нашої державности і нашої організації, а через це хай не іскушає маловірних, або несвідомих.
7) Треба, щоб начальники частин з'ясували старшинам та козакам правду про згадані роботи і пояснили їм всю непевність, на яку вони наражаються, піддаючись в цій справі випадковим намовленням спеціяльних аґентів, — та ту шкоду, яку вони завдали б нашій справі своїми нерозважливими кроками.
Петлюра
10. 3. 1923 р. Б.

* Друкується вперше з копії, що зберігається в архіві Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. Ориґінал пропав під час другої світової війни, коли Бібліотека була вивезена Німецьким Військовим Командуванням.