ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ЛИСТ ДО Л. Є. ЧИКАЛЕНКА

В-шановний Левко Євгеновичу!

З листа до мене А. М. Лівицького я знаю, що він Вам писав чи збирався писати про плян видання тижневика в Парижі. Тепер цей плян наближається до здійснення: коли нам пощастить полагодити деякі формальності та технічно-друкарські моменти, то зможемо тижнів за два-три й перше число випустити на світ Божий.
В зв'язку з виданням тижневика виникла у нас думка про те, щоб притягти Вас до ближчої участи в цьому тижневику, а для цього запропонувати Вам переїхати до Парижу. Коли б „переміна клімату" одповідала і Вашим бажанням, то і я і В. К. Пр. радо привітали б Вас в гурті ближчих і постійних співробітників майбутнього видання.
Метою нашого журнала буде: стоячи на засадах УHP, розгорнути конструктивну програму державного будівництва і перепровадити певну систематичну працю в напрямку створення української державної ідеології. Ми гадаємо, що більшість нашої еміґрації потребує органа з такими завданнями, а тому й творча праця його буде переводитись в атмосфері співчуття та заінтересованости. Сподіваємось ми, що й для України такий орган, більше як коли, потрібний. Отже, коли б програмове завдання нашого органа, стисло зформульоване мною, поділялось і Вами, то з боку принципового справа Вашої ближчої участи в журналі розв'язувалася б позитивно.
Щодо моментів фінансових, то вони суть такі: наше видання, розміром один аркуш друку щотижня, забезпечене протягом чотирьох місяців. За цей час редакція повинна вжити відповідних заходів для організації передплати, щоб таким чином забезпечити видання надалі. Я персонально вірю, що їй пощастить в цій справі і що тижневик буде виходити і після 4-х місяців. Але покищо я можу говорити тільки про чотиримісячний термін, як про цілком певний. Протягом цього терміну дійсними будуть і фінансові зобов'язання редакції в стосункові до Вас, — в тому разі, коли б Ви погодились на переїзд до Парижу та на ближчу участь у виданні.
Редакція може запропонувати Вам 750 франків місячно. За цю платню Ви мали б такі обов'язки: 1) взяти на себе певну частину редакційної праці (ведення деяких відділів журнала і листування з приводу них з співробітниками), 2) завідування деякими відділами хроніки (для цього Вам довелося б переглядати газети, журнали тощо). Я не конкретизую покищо Ваших обов'язків з цього обсягу, бо гадаю, що тут доцільніше буде порозумітись персонально.
За статті ориґінальні Ви, як і решта співробітників, будете отримувати гонорар окремо, від рядків. Це може дати Вам літературного заробітку, в залежності від різних обставин, франків 20-60 місячно, в додатку до основної платні.
Крім того я припускаю, що редакція могла б погодитись на те, щоб Ви могли жити в помешканні редакції журнала. Але про це я з певністю можу сказати тільки тоді, коли сюди поверне В. К. Пр. [окопович]1 якого я чекаю цими днями. Гадаю, що він ніяких заперечень проти цієї комбінації, коли б вона Вам подобалася, не матиме. Треба мати на увазі, що в Парижі видатки на помешкання становлять найбільшу частину прожиточного minimum.
Якщо всі ці умовини для Вас підходящі, то про Вашу згоду на них прохав би повідомити, по можливості без проволікання: редакція заінтересована в тому, щоб якнайшвидше приступити до справи.
Розпочинаючи видання нашого тижневика на паризькому ґрунті, ми, звичайно, надаємо цьому явищу певне значення: творчим шляхом, уникаючи непотрібної полеміки, ми хочемо ідейно організувати морально-здорові елементи нашої еміґрації круг себе і дати їй те, чого вона не мала досі та за браком чого вона живила себе всілякими суроґатами „громадської опінії". Думається, що на невтральному — паризькому ґрунті така праця може дати більше позитивних наслідків, як на польському, чеському або румунському.
Крім того, з нового сезону маємо намір приступити і до деяких заходів громадського характеру, почасти в загальноеміґрантському маштабі, почасти в напрямку зносин з політичними французькими колами. Людей для всього цього — відповідних — тут мало. Отже, працюючи в редакції тижневика, Ви могли б паралельно і як громадський діяч знайти поле для своєї діяльности та стати в пригоді справам загального значення.
З привітом та повагою
5 X. 1925 р. П.

P. S. Пишу Вам — в надії, що все подане вище, Ви збережете в секреті, передчасне розголошення справи видання не одповідає нашим інтересам.

* Друкується вперше з ориґіналу, що зберігається у Л. Є. Чикаленка.