ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ТЕЛЕГРАМА

„Генеральний Секретаріят Української Республіки веде переговори з загальноармійським комітетом і з областями Росії в справі зформування центрального правительства з представників національностей і центрів революційної демократії, котре одно може бути правосильним розпочати переговори в справі перемир'я. Всякі інші переговори принесуть нещастя, відкриють фронт для противника й поведуть за собою захват Української Землі".

* „Вістник СВУ", ч. 53, ЗО грудня 1917. (За „Киевской Мыслю").
Вістник повідомив:
У зв'язку з большевицьким переворотом в Петрограді і заходами Української Центральної Ради коло утворення федерального демократичного уряду, С. Петлюра вислав верховному головно-командуючому, командуючим арміями фронтів, а також штабам всіх армій, корпусів і дивізій циркулярну телеграму, в якій сповістив усі українські частини та всіх українців на фронті про зформування правительства Української Республіки, забороняючи виповняти розпорядки народніх комісарів і Леніна яко правительства.