ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ТЕЛЕГРАМА ДО ШТАБУ ГОЛОВНОГО ОТАМАНА

Побувши в околицях Хвастова і ознайомившись з ситуацією, констатую:
1. Відступ від Києва деморалізуюче вплинув на нашу армію і коли він буде тягнутись далі, то армії у нас не буде.
2. Під впливом відступу козаки і навіть старшини Запорізького корпусу переходять до повстанських відділів.
3. Серед галицьких бриґад помітно хвилювання і недовір'я до командного складу.
4. Інспектура і командний склад Запорізької групи вважає для себе неможливим підлягати надалі генералові Кравсові.
5. Населення місцевостей, де проходило наше військо, схвильоване відступом і незадоволене урядом і командним складом, який без бою примушує військо відступати, вимагає мобілізації і готове на розпачливі міри.
6. Значна частина козаків запорожців, як і галичан, обвинувачує в зраді командний склад і правительство за будьто би зложену згоду з Денікіном і слово „зрада" кружляє скрізь.
Щоб припинити деморалізацію армії, розвал, страшенну провокацію, яка губить і загрожує нам катастрофою, я розпорядився Запорізькій групі разом з повстанськими відділами готуватись до наступу і тому пропоную вам дати розпорядження про припинення відступу і заняття вихідного становища, рахуючись з загальним стратегічним становищем. Одночасно пропоную виділити Запорізьку групу з-під команди генерала Кравса, над розпорядженням котрого в зв'язку з київською операцією призначити слідство, для чого вам належить порозумітись з прем'єр-міністром, урядом і президентом Петрушевичем. Загальне керування київським відтинком вважав би відповідним доручити отаманові Сальському.
Прошу президента Петрушевича вплинути на галицьких старшин запілля, які необачно розмовляють на теми безпідставного контакту з Денікіном і тим розкладають громадянство і військо. Безпідставність таких орієнтацій яскраво стверджує маніфест Денікіна до населення „Малороссии", де він зве нашу владу зрадницькою і заповідає нам боротьбу з гаслом єдиної і неділимої Росії.
Схвильований і підвищений настрій військ і населення може бути переломаний недвозначною заявою уряду і Директорії в справі боротьби з Денікіном і тому потрібно ясно і недвозначно заманіфестувати це, в противному разі неминуча катастрофа. Потрібна широка інформація населення, для чого прошу вжити екстремні і спеціяльні міри.
6 вересня 1919 року.
* І. Мазепа: „Україна в огні і бурі революції", ч. II. ст. 73-74.