ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ДРУГИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД

визначений на 18-23 червня н. ст. був заборонений тодішнім російським міністром війни Керенським, але, не дивлячись на ту заборону, зібрався в призначеному часі, відбуваючи свої засідання в Оперному Театрі. З'їзд відкрив від імені Генерального Військового Комітету С. Петлюра промовою, в якій сказав таке:
„Генеральний Комітет вітає вас і у вашій особі українських вояків і громади, які вислали вас, яко найкращих представників своїх думок у тій цілі, щоб розв'язати питання великої ваги. Ми зібралися на з'їзд при таких умовах, коли нам конче треба піднестися до найкращого розуміння сучасних обставин. Українські військові громади, посилаючи Вас, думають, що ви будете душею їх душі, тому Комітет вітає у ваших особах найкращих представників українських військових організацій. Ми переживаємо велику хвилю. Наша земля переживає хвилю уведення в життя наших ідеалів. А це домагається спокійної праці, розважної роботи, чого і жде від з'їзду Генеральний Комітет. Комітет дасть вам найдокладніше звідомлення зі своєї роботи за невеликий протяг часу від дня першого військового з'їзду. Дозвольте у ваших особах привітати велику часть українських мас. Ми всі переодягнені в шинелі члени української демократії, її ідея — наша ідея. Слава українському війську!"

* „Вістник Союза Визволення України", Відень, ч. ЗО, з 22 липня 1917 p., за „Киевской Мыслью", з 19 червня 1917 р.