ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ЛИСТ ДО В. К. ПРОКОПОВИЧА

Шановний Вячеславе Константиновичу!

В додаток до вчорашніх розмов про к-освітні потреби нашої армії, прошу під час перебування в таборі вияснити по можливості точно, які саме праці (як ориґінальні, так і перекладні) понаписувано в таборі, прізвища авторів, а так само і перекладчиків, розміри книжок, а в кінці і друкарські можливості таборів, — що і скільки вони можуть продукувати.
Все це потрібно вияснити для того, щоб, після можливого здобуття нами грошей, можна було приступити до видання книжок різноманітного змісту в таборових друкарнях. Одночасно прошу вияснити скільки треба прикупити шрифту і якого саме, щоб поширити технічні можливості друкарень, а також прийняти міри для збільшення кількости друкарщиків, про що треба вже подбати заздалегідь, у передбаченні належної програми видавництва.
Цій справі надаю я велике значення, бо хоч цим шляхом може нам пощастить збільшити нашу книжкову продукцію, сучасний стан якої і під окупацією і на еміґрації мене не тільки не задовольняє, а просто хвилює. Нам знову прийдеться витримувати конкуренцію з московською книжкою, тоді як її за всяку ціну позбутись треба.
З пов.
Петлюра
20/VIII 1922 р. Б.

* Друкується вперше з ориґіналу, що зберігається у П. Холодного.