ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ДРУГИЙПередмова

ЧАСТИНА ПЕРША — 1905-1915

Галицькі відносини в світлі „Церковного Вестника"
Революція в Росії і европейська преса
Агонія царату
Внутрішній огляд
Політичні українські партії в Галичині
Борис Грінченко — „Перед широким світом" (рецензія)
„Воспоминания Вл. Дебагория-Мокриевича" (рецензія)
Іван Кревецький — „Корифеї російської критики і українське письменство. І. В. Г. Бєлінський" (рецензія) Пам'яті Івана Тобілевича (Карпенка-Карого)
„Українці на Кубані". Написав Н. Капельгородський (рецензія)
Календар Просвіти на рік 1908 (рецензія)
Уваги про завдання українського театру (передмова до п'єси Є. Чірікова „Євреї")
Мало арештів
Облітають квітки
Про Державну Раду
Про новий виборчий закон
Про з'їзд професіональних союзів
Нова Дума і національне питання
Станіслав Виспянський
З українського життя в минулому році [1907]
„Дзвін" — збірник (рецензія)
Ювілей М. К. Заньковецької
Вчіться у Шевченка
Про з'їзд слов'янської молоді у Празі
Помста (з приводу суду над Січинським)
Над могилою похованих
Міжнародній рух гірничих робітників
На увагу Просвітам
„Українська Муза" (рецензія)
Поет шахтарів
Професіональні союзи в Фінляндії
З української наукової літератури (бібліографічна замітка)
Иван Рукавишников — „Молодая Украина" (рецензія)
Листи до Дмитра Донцова
До драми Шевченкового життя
„Ежегодник газети ‘Речь’ на 1912 год" (рецензія)
„Сборник посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченка" (рецензія)
До питання культурної творчости
Український відділ на виставці друкованих творів
Пам'яті М. Лисенка
Про переоцінку
„Скорочене" викривання українства паном Щоґолевим
До практичних завдань українства
І. Місцева російська преса на Україні
II. Про ставлення до Українського Наукового Товариства
"Imagination vive" проф. А. Поґодіна
Про новий виступ пана А. Поґодіна
Неґативні риси полеміки навколо українського питання
Леґенда А. Поґодіна про С. В. Соловйова
Державний ясновидець пан Савенко
Рік мовчання
Драгоманов про українське питання
Минуле в українських журналах
До історії Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові
 

ЧАСТИНА ДРУГА — 1917-1920

Од Генерального Секретаря по Справах Військових до українців вояків на всіх фронтах — липень 1917 року
Батальйони „Рятування України" (відозва — липень 1917 року)
Од Генерального Секретаря по Військових Справах — липень 1917 р.
Народе Український! (відозва — липень 1917 року)
Од Генерального Секретаря по Справах Військових — серпень 1917 року
Від Українського Генерального Комітету — вересень 1917 року
Від Генерального Комісара Військових Справ України — 2 листопада 1917 року
Уривок з Універсалу Симона Петлюри — 15 листопада 1918 року
Наказ № 18 — Військовому Міністерству — 2 січня 1919 року
Звертання Директорії до козаків і євреїв — 14 січня 1919 року
Відозва до українських козаків і старшин — 29 квітня 1919 року
До головного румунського командування — 26 червня 1919 року
Наказ Головної Команди Війська УНР, ч. 102 — 24 липня 1919 рому
Наказ Головної Команди Війська УНР, ч. 100 — ЗО липня 1919 року
Лист до Юзефа Пілсудського — 9 серпня 1919 року
Лист до І. П. Мазепи — 18 серпня 1919 року
Проти погромів (відозва — 12 жовтня 1919 року)
Повновласть Директорії — 15 листопада 1919 року
Лист до дочки Лесі Петлюри
Жадання — 28 січня 1920 року
Генералу Зелінському — 18 липня 1920 року
Заступнику голови Ради Міністрів УНР А. М. Лівицькому — 24 липня 1920 року
Лист до К. А. Мацієвича — 7 серпня 1920 року
Підполковнику Ківерчуку — листопад 1920 року
Лист до Ф. П. Шевця — 13 грудня 1920 року

ДОДАТОК ДО ДРУГОЇ ЧАСТИНИ
Матеріяли з преси 1917 р. і брошура видана Міністерством Преси і Інформації УНР 1919 р.

Промова С. Петлюри на Всеукраїнському 2-му Військовому З'їзді
3-ій Всеукраїнський Військовий З'їзд
З'їзд Рад Робочих, Селянських і Солдатських Депутатів. Промова Петлюри
Євреї та Українська Республіка

ЧАСТИНА ТРЕТЯ — 1921-1926 СТАТТІ

„Табор" (Чергові проблеми військового будівництва в українській військовій літературі)
В шуканнях виходу
Військові плани Москви
І. Зубенко. „Наші лицарі і мученики" (рецензія)
„Записки Української Академічної Громади при Українській Господарчій Академії в Ч.-С. Р." (рецензія) „Заграва" (рецензія)
„Студент Революції" (рецензія)
Нова „республіка" на Україні
Перемагають організовані і нерозпорошені... (передова стаття з „Тризуба")
Українські селяни... (передова стаття з „Тризуба")
Міліція пана Балицького і юстиція пана Скрипника
Тенденція Центрального Комітету московської Комуністичної Партії (передова стаття з „Тризуба")
Панас Любченко в ролі Ґорємикіна
Українізація на Кубані та Північному Кавказі
З літературного сита
Існує за кордоном уряд УНР .. . (передова стаття з „Тризуба")
Скликання українського наукового з'їзду за кордоном ... (передова стаття з „Тризуба")
З сторінок європейської преси... (передова стаття з ,,Тризуба")
Посмертна згадка
Справа про питому вагу „національної політики" Комуністичної Партії на Україні...
(передова стаття з „Тризуба")
Увага цілого світу прикута ... (передова стаття з „Тризуба")
Уривки з листа „комсомолки... (передова стаття з „Тризуба")
По іспиті на матуру

ЛИСТУВАННЯ І ДОКУМЕНТИ — 1921-1925

Лист до німецького посла — 3 лютого 1921 року
Лист до А. В. Ніковського — 19 березня 1921 року
П. Голові закупочної державної комісії — 31 березня 1921 р.
Лист до А.В.Ніковського — 7 травня 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 17 травня 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 21 травня 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 25 травня 1921 р.
Лист до О. Я. Шульгина — 2 червня 1921 р.
Лист до О. Я. Шульгина — 2 червня 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 7 червня 1921 р.
П. Повіреному в справах УНР в Арґентіні М. А. Шумицькому — 12 липня 1921 р.
Лист до В. І. Кедровського — 15 липня 1921 р.
Лист до В. І. Кедровського — 2 вересня 1921 р.
Ген.-Хор. Вовку — 14 листопада 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 15 листопада 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 17 листопада 1921 р.
Лист до А. В. Ніковського — 23 грудня 1921 р. Б.
Лист до генерала-хорунжого Миколи Удовиченка — 1922 р.
До Пана Голови Ради Міністрів та Міністра Юстиції А. М. Лівицького 21 липня 1922 р.
Лист до В. К. Прокоповича — 6 серпня 1922 р.
Лист до Голови дипломатичної міс'ії в Голландії та Бельгії А. Яковлева — 14 серпня 1922 р,
Лист до міністра фінансів П. І. Чижевського — 14 серпня 1922 р.
Лист до А. М. Лівицького — 4 жовтня 1922 р.
Лист до С. [?] Смаль-Стоцького — 25 листопада 1922 р.
Лист до Є. Мєшковської — 11 червня 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 17 липня 1923 р.
Лист до М. А, Шумицького — 20 липня 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 9 серпня 1923 р.
Лист до М; А. Шумицького — 3 вересня 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 15 вересня 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 11 жовтня 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 3 листопада 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 20 листопада 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — ЗО листопада 1923 р.
Лист до М. А. Шумицького — 24 грудня 1923 р.
Лист до А. М. Лівицького — 4 січня 1924 р.
Лист до А. М. Лівицького — 21 лютого 1924 р.
Лист до П. І. Чижевського — 25 лютого 1924 р.
Лист до П. І. Чижевського — 18 квітня 1924 р.
Лист до П. І. Чижевського — 25 квітня 1924 р.
Лист до М. А. Шумицького — 14 липня 1924 р.
Лист до А. М. Лівицького — 23 липня 1924 р.
Лист до В. І. Кедровського — 23 липня 1924 р.
Лист до М. А. Шумицького — 7 серпня 1924 р.
Лист до М. А. Шумицького — 23 вересня 1924 р.
Лист до М. А. Шумицького — 3 жовтня 1924 р.
Лист до дружини Ольги Петлюри — 20 грудня 1924 р.
Лист до А. М. Лівицького — 23 грудня 1924 р.
Лист до В. Кедровського — ЗО грудня 1924 р.
До Президії з'їзду українських організацій у Франції — 1 січня 1925 р.
Лист до П. І. Чижевського — 14 січня 1925 р.
Лист до П. І. Чижевського — 1-2 лютого 1925 р.
Уривки з листа до двох українців у Канаді — 16 березня 1925 р.
Лист до дочки Лесі Петлюри — 4 квітня 1925 р.
Лист до Є. В. Бачинського — 6 червня 1925 р.
Лист до Є. В. Бачинського — 16 вересня 1925 р.
Власноручний напис С. Петлюри на першому числі „Тризуба" — 20 жовтня 1925 р.