ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

ТОМ ТРЕТІЙ
 


Вступ: В. Сергійчук. Великий державник України

ЧАСТИНА І
1917—1918

Привiтання С. Петлюри з’їздовi Кубанського козацтва. 23 травня 1917 року
Привiтання С. Петлюри з’їздовi козачих вiйськ у Петроградi. 28 травня 1917 року
Лист С. Петлюри командиру Українського корпусу російської армії з приводу бойових дій під Ригою. 26 серпня 1917 року
Телеграма С.Петлюри пiдполковнику Сливинському щодо проблем українiзацiї армiї. 20 вересня 1917 року
Повiдомлення генерального секретаря з вiйськових справ С. Петлюри про унiверсал, ухвалений Центральною Радою 20 листопада 1917 року
Звернення Генерального секретарiату УНР про створення Українського фронту. листопада 1917 року
Телеграма С. Петлюри вiйськовим частинам про заборону пересування територiєю УНР без дозволу Генерального Вiйськового Секретарiату. 26 листопада 1917 року
Наказ по Вiйськовому Секретарству УНР про дiяльнiсть мiжвiдомчої комiсiї, створеної для боротьби проти анархiї. 28 листопада 1917 року
Звернення С. Петлюри до українцiв-воякiв на всiх фронтах. Листопад 1917 року
Наказ Генерального Секретаріату з військових справ УНР про створення першої Української сотні ординарців і відправлення з неї неукраїнців в інші округи. 9 грудня 1917 року
Наказ Генерального Секретаріату з військових справ УНР про відправлення росіян з військових частин на батьківщину. 10 грудня 1917 року
Наказ Генерального Секретаріату з військових справ УНР про створення Мусульманського комісаріату й формування мусульманського корпусу. 10 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуванню Південно-Західного та Румунського фронтів про реорганізацію армії. 12 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуванню Південно-Західного та Румунського фронтів про реорганізацію армії. 12 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри українським комісарам Південно-Західного та Румунського фронтів щодо українізації армії. 12 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуванню Південно-Західного та Румунського фронтів про охорону штабів українськими частинами. 12 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуванню Південно-Західного та Румунського фронтів про шляхи українізації. 12 грудня 1917 року
Наказ по Військовому Генеральному Секретаріату про підпорядкування Уряду УНР запасного понтонного батальйону. 13 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуючому Румунським фронтом Щербачову про створення окремої комісії. До 15 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри командуючому Румунським фронтом Щербачову щодо вирішення негайних проблем. 15 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри про тимчасовий статут українських військових частин. 16 грудня 1917 року
Телеграма С. Петлюри фронтам і у військові округи про тимчасову форму української армії. 17 грудня 1917 року
Передмова С. Петлюри до книги Л. Байкова “Пiдготовка народу та вiйська до захисту Батькiвщини”. 25 серпня 1918 року
Телеграма С. Петлюри до Штабу Українських республiканських вiйськ про хiд повстання проти гетьмана П. Скоропадського. 15 листопада 1918 року
Офiцiйне повiдомлення Директорiї про взяття пiд опiку всiх старшин i козакiв Української Республiканської Армiї, запропоноване С. Петлюрою. 26 листопада 1918 року
Пропозицiя Директорiї УНР представнику нiмецького командування в Українi з вимогою негайно виводити вiйська з територiї УНР. 1 грудня 1918 року
Розмова С. Петлюри по прямому проводу з отаманом П. Болбачаном про перебiг вiйськових подiй. 10 грудня 1918 року
Наказ С. Петлюри Вiйську УНР з вимогою не допускати антиукраїнської агiтацiї та затримувати провокаторiв. 29 грудня 1918 року
Наказ Головної Управи вiйськ УНР про подяку вiйськовим комiсарам, якi пiдтримали перехiд влади до Директорiї. 30 грудня 1918 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР iз забороною забирати особисте майно нiмецьких солдатiв, якi евакуйовуються з України. 30 грудня 1918 року
Наказ Головної Управи вiйська УНР про переведення всiх службовцiв i робiтникiв залiзниць на вiйськовий стан. 31 грудня 1918 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про функцiонування i права вiйськових судiв. 31 грудня 1918 рок.

ЧАСТИНА ІІ
1919 РІК

Телеграма С. Петлюри отаману Болбачану з подякою за привітання. 2 січня 1919 року
Подяка Микиті Ковалюку і Порфирію Колесниченку за працю на добробут України. 2 січня 1919 року
Подяка С. Петлюри невідомому адресату за привіт і за підтримку Директорії. 2 січня 1919 року
Телеграма С. Петлюри Голові Полтавської повітової філії Національного союзу Савону з подякою за привітання. 3 січня 1919 року
Наказ Головної Команди військ УНР про сформування Управління повітових начальників для Волині, Холмщини, Берестейщини та Підляшшя. 5 січня 1919 року
Вітальна телеграма С. Петлюри начальним провідникам війська УНР з Новим роком. 14 січня 1919 року
Телеграма С. Петлюри отаману Катеринославського коша щодо належної поведінки старшин та козаків. 16 січня 1919 року
Звернення С. Петлюри до Голови Директорії В.Винниченка з проханням перерахувати належні кошти. 21 січня 1919 року
Вітальна телеграма С. Петлюри полковникові Оскілку з нагоди взяття Володимира-Волинського. 22 січня 1919 року
Телеграма С. Петлюри отаману Волинцю про відсутність у нього інформації про Федоришина. Січень 1919 року
Телеграмма С. Петлюри отаману Голенку з подякою за привітання. Січень 1919 року
Телеграма С. Петлюри отаману Шаповалу про можливе формування куреня в Старокостянтинові більшовицькими елементами. Січень 1919 року
Наказ С. Петлюри щодо наведення порядку на залізничних станціях. 3 лютого 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР за участю С. Петлюри. 20 лютого 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 21 лютого 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 21 лютого 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 21 лютого 1919 року
Телеграма С. Петлюри губернським і повітовим комендантам і комісарам та начальникам залог про збір білизни для поранених та хворих козаків армії УНР. 10 березня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення М. Кревецького товаришем Міністра фінансів. 10 березня 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 12 березня 1919 року
Телеграма С. Петлюри з повідомленням про взяття Бердичева. 29 березня 1919 року
Телефонограма С. Петлюри віце-директору департаменту загальних справ міністерства фінансів Куличенку про призначення Б.Мартоса тимчасово виконуючим обов’язки Міністра фінансів. 3 квітня 1919 року
Наказ Директорії УНР про відставку Ради Народних Міністрів. 9 квітня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення нових членів Уряду. 9 квітня 1919 року
Постанова Директорії УНР про продовження виконання обов’язків членами Кабінету Міністрів. 9 квітня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення П. Богацького директором адміністраційного департаменту Міністерства внутрішніх справ. 18 квітня 1919 року
Постанова Директорії УНР про призначення нових членів Уряду. 25 квітня 1919 року
Наказ Директорії УНР про створення Державної слідчої комісії в зв’язку з подіями 29 квітня 1919 року 30 квітня 1919 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посади Державного секретаря М. Корчинського. 30 квітня 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 30 квітня 1919 року
Журнал засідань Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 30 квітня 1919 року
Журнал засiдання Директорiї Української Народньої Республiки. 2 травня 1919 року
Наказ С. Петлюри начальнику Канцелярії Директорії Клепачевському про негайне відрядження до Станиславова. 5 травня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про обрання С. Петлюри її Головою. 9 травня 1919 року
Постнова Директорiї УНР про вибуття з її складу П. Андрiєвського. 13 травня 1919 року
Журнал засідань Директорії УНР під головуванням С. Петлюри. 13 травня 1919 року
Журнал засідань Директорії УНР під головування С. Петлюри. 13 травня 1919 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посад вищих державних чиновників. 13 травня 1919 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посади товариша Міністра культів Й. Скатинського. 15 травня 1919 року
Наказ Головної Команди військ УНР про введення дисциплінарного статуту на час бойових дій. 24 травня 1919 року
Закон Директорiї УНР про утворення Особливої Слiдчої Комiсiї для розслiдування єврейських погромiв. 27 травня 1919 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посади директора Департаменту Державної скарбниці. 30 травня 1919 року
Копія телеграми Головного Отамана Військ УНР С. Петлюри коменданту тилу з вимогою негайно розстрілювати провокаторів, що підбурюють козаків до єврейських погромів, і повідомляти про це населення. 17 червня 1919 року 101
Постанова Директорії УНР про видачу коштів для потреб власної Канцелярії. 10 липня 1919 року
Наказ Головної Команди військ УНР щодо дотримання військової таємниці в пресі. 12 липня 1919 року
Лист Головної Команди вiйськ УНР до Головної Команди польських вiйськ щодо видiлення запiльної територiї для армiї УНР. 17 липня 1919 року
Уповноваження вiд Головної Команди вiйськ УНР полковниковi Липку на ведення переговорiв з державами Антанти. 23 липня 1919 року
Постанова Директорії УНР про відпуск коштів для потреб власної Канцелярії. 24 липня 1919 року
Лист С. Петлюри командуючому УГА генералу Тарнавському щодо зустрічі з добродієм Духовським. 26 липня 1919 року
Бюлетень Мiнiстерства iнформацiї УНР про телеграму С. Петлюри про рiшучу боротьбу з бiльшовицькими провокаторами єврейських погромiв. Липень 1919 року
Постанова Директорiї УНР про забезпечення спiльних дiй Галицької та Надднiпрянської армiй. 5 серпня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про оплату театральної вистави, влаштованої на користь Українського Червоного Хреста. 8 серпня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про фiнансовi операцiї в зв’язку з похоронами та ремонтом колiї. 15 серпня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення урядовців Міністерства фінансів. 21 серпня 1919 року
Журнал засідання Директорії УНР під головуванням С. Петлюри 23 серпня 1919 року
Постанова Директорії УНР про фінансові видатки різним особам. 1 вересня 1919 року
Постанова Директорії УНР профінансування народних театрів. 2 вересня 1919 року
Наказ Головної Команди військ УНР про збір теплого одягу для потреб армії. 2 вересня 1919 року
Звернення керiвникiв Директорiї та Уряду УНР до українського народу. 2 вересня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про вiдпуск коштiв її члену А. Макаренку. 4 вересня 1919 року
Наказ С. Петлюри начальнику команди галицької армiї iз забороною самовiльних реквiзицiй. 5 вересня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про витрачання коштiв на представницькi цiлi. 16 вересня 1919 рік.
Наказ Директорiї УНР про призначення Є.Архипенка членом Ради Мiнiстра фiнансiв. 22 вересня 1919 року
Наказ Головної Команди військ УНР про мобілізацію в зв’язку з виступом денікінської армії. 27 вересня 1919 рік.
Універсал Директорії УНР про заснування Українського Священного Синоду. 1 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про вiдпуск коштiв “Союзу Українок”. 4 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про асигнування коштiв на представництво Ф. Швецю. 4 жовтня 1919 року
Декрет Директорiї УНР про створення умов для скликання Синоду Української Православної Церкви. 7 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про вiдпуск її члену Ф. Швецю коштiв на закордонну iнформацiю. 7 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про вiдпуск її члену Ф. Швецю додаткової позики. 8 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про асигнування коштiв у розпорядження Мiнiстра iсповiдань. 8 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про видачу її члену Ф. Швецю позики. 9 жовтня 1919 року
Постанова Директорiї УНР про видачу допомоги делегатам з таборiв полонених у Нiмеччинi. 16 жовтня 1919 року
Звернення Директорiї УНР до Комiтету Мiжнародного Червоного Хреста в Женевi про допомогу українським органiзацiям. 16 жовтня 1919 року
Лист С. Петлюри до Голови Надзвичайної Дипломатичної Мiсiї УНР у Польщi А. Лiвицького про хiд українсько-польських переговорiв 30 жовтня 1919 року
Закон Директорiї про одноразовий натуральний податок харчовими продуктами для армiї. 6 листопада 1919 року
Постанова Директорiї УНР про вiдпуск коштiв для потреб освiти на Херсонщинi0 7 листопада 1919 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР А. Лiвицького. 11 листопада 1919 року
Постанова Директорiї УНР про асигнування коштiв членам Директорiї А. Макаренку та Ф. Швецю. 15 листопада 1919 року
Постанова Директорiї УНР про повноваження за кордоном її членiв А. Макаренка та Ф. Швеця. 15 листопада 1919 року
Постанова Директорії УНР про покладення на С. Петлюру верховного керування справами в зв’язку з від’їздом за кордон А. Макаренка та Ф. Швеця. 15 листопада 1919 року
Проект листа С. Петлюри до Мiнiстра фiнансiв УНР Б. Мартоса про необхiднiсть пожвавлення торговельних операцiй iз Заходом. Кiнець листопада — початок грудня 1919 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про призначення Отамана Омеляновича-Павленка командуючим Дiєвою Армiєю. 5 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про заснування Вiйськової секцiї при Українськiй Дипломатичнiй Мiсiї в Польщi. 12 грудня 1919 року
Доручення С. Петлюри Головноуповноваженому уряду УНР в Кам’янцi професоровi I. Огiєнку щодо виплати готiвки урядовцям Центральних урядових установ. 12/15 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про тимчасове призначення П. Христюка Державним Секретарем. 12 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про тимчасове призначення А. Лiвицького Головою Ради Народних Мiнiстрiв. 12 грудня 1919 року
Наказ Директорiї про затвердження штату вiйськової секцiї при Дипломатичнiй Мiсiї в Польщi. 14 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про призначення А. Лукашевича радником у справах транспорту при Українськiй Дипломатичнiй Мiсiї в Польщi. 14 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про прикомандирування П. Христюка до Української Дипломатичної Мiсiї в Польщi. 14 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про видачу авансу родинi загиблого В. Мiнкевича. 14 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про вiдновлення дiяльностi окремих центральних установ влади. 16 грудня 1919 року
Наказ Директорiї УНР про переїзд до Кам’янця урядовцiв мiнiстерств. 19 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про державні закупівлі в Німеччині. 23 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про розслідування витрат колишнього Міністра закордонних справ В. Темницького. 23 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про контроль за витратами військових Місій та торговельних агентів за кордоном. 23 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про взяття під охорону державного майна в Німеччині. 23 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про витрати з військового фонду торговельної місії у Відні. 23 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення В. Кедровського виконуючим обов’язки Голови Української Дипломатичної Місії в Прибалтійських державах25 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення урядовців. 28 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про фінансові операції Торговельної Місії за кордоном. 31 грудня 1919 року
Наказ Директорії УНР про призначення урядовців до Похідної Канцелярії при ставці Головного Отаман. 31 грудня 1919 року
Наказ С. Петлюри про видачу коштів українським громадянам у Ланцуті. 31 грудня 1919 року

ЧАСТИНА ІІІ
1920 рік

Наказ С. Петлюри Голові Дипломатичної Місії УНР у Польщі щодо інформації інтернованих українських урядовців у Ланцуті. 2 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри про призначення А. Лівицького заступником Голови Ради Народних Міністрів з дорученням йому виконання обов’язків глави уряду. 4 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри про тимчасове виконання обов’язків заступника Голови Ради Народних Міністрів Військовим Міністром Сальським. 4 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнкові про передачу грошових коштів А. Лівицькому. 7 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри про асигнування коштів на допомогу громадянам на Волині. 7 січня 1920 року
Наказ Директорії УНР про тимчасове виконання обов’язків Міністра закордонних справ М. Багриновським. 7 січня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення Б. Матюшенка Головою Надзвичайної Дипломатичної Місії до Бельгії. 8 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри про відновлення виконання своїх службових обов’язків з 1 грудня 1919 року Отаманом Сальським. 8 січня 1920 року
Наказ С. Петлюри про виділення коштів на допомогу окремим військовикам армії УНР, що перебувають на теренах Польщі. 11 січня 1920 року
Протокол засідання членів Уряду УНР під головуванням С. Петлюри. 12 січня 1920 року
Уповноваження Директорiї М.Залiзняку брати участь у мiжнароднiй конференцiї в Гельсiнфорсi. 23 сiчня 1920 року
Наказ С. Петлюри про виділення коштів на утримання Ставки Головного Отамана. 25 січня 1920 року
Протокол засiдання членiв уряду УНР пiд головуванням С. Петлюри. 28 сiчня 1920 року
Наказ С. Петлюри про видiлення коштiв на утримання Делегацiї УНР в Парижi. 1 лютого 1920 року
Лист С. Петлюри до членiв Директорiї А.Макаренка та Ф.Швеця щодо узгодження дiй. 3 лютого 1920 року
Наказ про утворення вiйськової секцiї при Надзвичайнiй Дипломатичнiй Мiсiї УНР у Румунiї. 3 лютого 1920 року
Наказ про призначення отамана С.Дельвiга керiвником вiйськової Мiсiї при Надзвичайнiй Дипломатичнiй Мiсiї УНР у Румунiї. 3 лютого 1920 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру фiнансiв УНР Б. Мартосу щодо посилки до США В. Королiва. 4 лютого 1920 року
Лист Головної Команди армiї УНР про пильнiсть щодо недопущення до державних iнституцiй рiзних пiдривних елементiв. 6 лютого 1920 року
Наказ Головної Команди Армiї УНР про видiлення коштiв на утримання вiйськово-санiтарної Мiсiї в Нiмеччинi. 6 лютого 1920 року
Наказ Головної Команди армiї УНР Головi Української Мiсiї допомоги полоненим українцям про переведення ревiзiї. 9 лютого 1920 року
Лист С. Петлюри до членiв Директорiї Ф. Швеця та А. Макаренка з проханням уважно розглянути документи, якi має вручити колишнiй Голова Дипломатичної Мiсiї УНР у Румунiї Г. Гасенко. 21 лютого 1920 року
Лист С.Петлюри до членiв Директорiї Ф.Швеця та А.Макаренка з проханням навести порядок у справi укладення рiзних угод. 21 лютого 1920 року
Лист С.Петлюри до Мiнiстра юстицiї УНР А.Лiвицького щодо публiкацiї в газетi “Громадська думка”. 24 лютого 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Дипломатичної Місії УНР в Румунії К. Мацієвича. 25 лютого 1920 року
Чернетка листа до Голови Української Дипломатичної Мiсiї в Румунiї К.Мацiєвича про термiнову присилку грошей на утримання Варшавської Дипломатичної Мiсiї. 12 березня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про звiльнення з посади вiйськового агента i ревiзора при Дипломатичнiй Мiсiї в Празi. 16 березня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв про створення Особливої Державної Комiсiї для пiдготовки законопроектiв та статутiв щодо державного управлiння. 31 березня 1920 року
Наказ Директорiї про доручення А. Лiвицькому виконувати обов’язки Голови Ради Народних Мiнiстрiв на час його вiдсутностi. 31 березня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР про пiдготовку плану вiдродження сiльськогосподарської промисловостi. 9 квiтня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення контр-адмiрала М. Остроградського Головним Начальником Чорноморського флоту. 14 квiтня 1920 року
Повноваження Уряду УНР контр-адміралу Остроградському на міжнародні контакти. 14 квітня 1920 року
Звернення С. Петлюри до українського народу в зв’язку з пiдписанням договору з Польщею. 19 квiтня 1920 року
Наказ Директорiї про змiни в керiвництвi Мiнiстерства пошт та телеграфу. 22 квiтня 1920 року 200
Наказ Директорiї УНР про призначення комiсара в мiсцевостях, що звiльняються, та його помiчникiв. 25 квiтня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення в Мiнiстерствi народного господарства. 27 квiтня 1920 року
Наказ Директорiї УНР щодо повноважень на ведення переговорiв у державах Антанти. 28 квiтня 1920 року
Телеграма С. Петлюри Військовому Міністру В.Сальському щодо конкретних заходів по зміцненню армії. Квітень 1920 року
Телеграма С. Петлюри міністрам УНР А. Лівицькому, Шадлуну та І. Огієнку в зв’язку з поверненням української влади за Збруч. Квітень 1920 року
Наказ Директорiї УНР щодо змiни формулювання звiльнення керуючого Мiнiстерством пошт i телеграфу. 1 травня 1920 року
Наказ Директорії УНР про зміни в складі уряду. 3 травня 1920 року
Наказ Голови Директорiї УНР С. Петлюри про затвердження професора I. Огiєнка ректором Кам’янець-Подiльського державного українського унiверситету. 8 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про змiни в складi Уряду. 8 травня 1920 року
Службова записка С. Петлюри начальнику канцелярiї Директорiї УНР М. Мироновичу про зустрiч з Державним Секретарем. 12 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення полковника Кудрявцева помiчником вiйськового мiнiстра. 19 травня 1920 року
Подяка С. Петлюри Головi Дипломатичної Мiсiї УНР у Польщi А. Лiвицькому за пiдготовку українсько-польської угоди. 21 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про звiльнення з посад членiв Уряду. 26 травня 1920 року 210
Наказ Директорiї УНР про призначення членiв Уряду. 26 травня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення А. Лівицького Міністром юстиції і заступником Голови Ради Народних Міністрів. 28 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про змiни в складi Уряду. 31 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про змiни в складi Уряду. 31 травня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про звiльнення з посади товариша Мiнiстра працi С. Гольдельмана. 31 травня 1920 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-мiнiстра УНР В. Прокоповича з приводу вiдзначення С. Єфремова. 31 травня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів В. Прокоповича з приводу програмових засад діяльності уряду. 2 червня 1920 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посади члена Ради Міністра праці С. Стебельського. 4 червня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР В. Прокоповича з приводу звiльнення урядовця В.Iгнатовича. 7 червня 1920 року
Уповноваження С. Петлюри Керуючому Справами Директорiї УНР М. Мироновичу на отримання коштiв. 14 червня 1920 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про звiльнення вiд мобiлiзацiї громадян Латвiйської Народної Республiки, що перебувають на територiї України. 14 червня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про змiнив складi Мiнiстерства юстицiї. 16 червня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення П.Зайцева Головноуправляючим справами мистецтва та нацiональної культури. 17 червня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення Х. Барановського Мiнiстром фiнансiв. 17 червня 1920 року
Лист С. Петлюри до Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського щодо позиції Врангеля. 27 червня 1920 року
Лист С. Петлюри до Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського щодо позиції графа М. Тишкевича. 27 червня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення П. Ведибіди товаришем Міністра фінансів. 2 липня 1920 року
Звернення С. Петлюри до населення Поділля. 8 липня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення В. Біднова і Є.Сіцінського членами ради Міністра ісповідань. 8 липня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР А. Лiвицького. 10 липня 1920 року
Подяка С. Петлюри священикам армії УНР. 18 липня 1920 року
Телеграма С. Петлюри до Головного командування Антанти з проханням підштовхнути польську армію до активних бойових дій проти більшовиків. Не раніше 20 липня 1920 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-Мiнiстра УНР з пропозицiєю поповнити армiю за рахунок українських воякiв, що перебували на Принцевих островах у Туреччинi. 21 липня 1920 року
Лист С. Петлюри до заступника Голови Ради Мiнiстрiв УНР А. Лiвицького. 24 липня 1920 року
Службова записка С. Петлюри керуючому справами Директорії М. Мироновичу щодо перебування останнього у Варшаві. 25 липня 1920 року
Телеграма С. Петлюри Голові Української Військової секції генералу Зелінському про поповнення Дієвої Армії. 28 липня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР В. Прокоповича в справi виплати коштiв. Пiсля 1 серпня 1920 року
Телеграма С. Петлюри Командуючому Армiєю про сформування окремих старшинських сотень чи куреня. 2 серпня 1920 року
Лист С.Петлюри до посла УНР в Нiмеччинi про полiтичне становище України. 5 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра фiнансiв УНР щодо мiсця перебування Державної скарбницi i Державного Банку. 7 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Дипломатичної Місії УНР в Румунії К. Мацієвича. 7 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР про органiзацiю iнформування дипломатичних представникiв. 8 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ з конкретними вказiвками щодо вирiшення конкретних проблем. 10 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР щодо iнформацiї посла в Австрiї. 10 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри Командуючому Дiєвою Армiєю про iнспектування ним окремих частин. 17 серпня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про звiльнення з посади Мiнiстра працi Й. Безпалка. 29 серпня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про звiльнення з посади мiнiстра земельних справ I. Мазепи. 29 серпня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР В. Прокоповича щодо затримки з вiд’їздом генерала Юнакiва до Парижа. 31 серпня 1920 року
Лист С.Петлюри до керуючого міністерством внутрішніх справ УНР Лівицького щодо виїзду групи врангелівців в Україну. 31 серпня 1920 року
Телеграма С. Петлюри мiнiстру закордонних справ УНР А. Нiковському щодо використання коштiв Української Мiсiї в США. Серпень 1920 року
Лист С.Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР щодо забезпечення службовців Міністерства шляхів. 2 вересня 1920 року
Наказ Головної Команди військ УНР щодо діяльності надзвичайних військових судів. 5 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР В. Прокоповича щодо дiяльностi Головноуповноваженого уряду Кам’янцi-Подiльському I. Огiєнка. 9 вересня 1920 року
Наказ Директорiї про звiльнення з посади Мiнiстра вiйськових справ В. Сальського. 11 вересня 1920 року
Журнал засідання Ради Народних Міністрів УНР за участю С.Петлюри. 11 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР В. Прокоповича щодо врегулювання платнi урядовцям центральних державних установ. 20 вересня 1920 року
Наказ С. Петлюри населенню України. 21 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до мiнiстра фiнансiв щодо видiлення коштiв на утримання Прифронтових Комiсарiатiв. 21 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів з приводу асигнувань коштів на спорядження нових військових частин. 23 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР про забезпечення армiї УНР. 23 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до мiнiстра закордонних справ УНР про створення спецiального iнформацiйного апарату при Українськiй Мiсiї в Польщi. 24 вересня 1920 року Наказ Головної Команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні. 27 вересня 1920 року 258
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо недопущення до державного апарату ворожих елементiв. 28 вересня 1920 року 262
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про формування корпусу по охоронi кордону. 28 вересня 1920 року
Лист С. Петлюри до мiнiстра закордонних справ УНР А.Нiковського про дiяльнiсть Варшавської дипломатичної мiсiї. 2 жовтня 1920 року
Журнал засідання Ради Народних Міністрів УНР за участю С. Петлюри. 3 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення В. Дмитріїва на на посаду товариша Міністра внутрішніх справ. 5 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра Закордонних Справ УНР А. Нiковського про зовнiшньополiтичнi акцiї УНР. 5 жовтня 1920 року
Тимчасовий закон Директорії про надання права командуючому армією УНР реквізовувати коней у звільнених місцевостях України. 9 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР з приводу переговорiв з генералом Врангелем. 9 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо вiдшкодувань за постiй вiйськ. 14 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв щодо розпоряджень польської окупацiйної влади. 14 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до В. Прокоповича з подякою за працю на користь України. 14 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР щодо перебування представників польської влади в районі бойових дій. 14 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення М. Корчинського на посаду Державного секретаря. 14 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення А.Лівицького Головою Ради Народних Міністрів і О. Саліковського його заступником. 14 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про звільнення в уряді. 14 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення В.Прокоповича Міністром без теки. 14 жовтня 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення О. Ковалевського Міністром без теки. 14 жовтня 1920 року
Телеграма С. Петлюри до Військового Міністра про становище на фронті. 17 жовтня 1920 року 279
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв про пiдготовку закону щодо використання залiзниць. 19 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів щодо впровадження в життя Статуту військового судівництва. 19 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР А. Лiвицького щодо полагодження фiнансових справ українського посольства в Царгородi. 19 жовтня 1920 року
Лист С.Петлюри до вiйськового мiнiстра УНР щодо зосередження в руках армiї перевезення вiйськових вантажiв. 19 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ з приводу публiкацiї наказу керiвника УРСР Х. Раковського. 23 жовтня 1920 року
Лист Керуючого Справами Директорiї УНР М.Мироновича мiнiстру закордонних справ про хiд переговорiв з поляками. 24 жовтня 1920 року
Наказ Головної Команди Вiйськ УНР про змiну кари полковнику Русiяну. 26 жовтня 1920 року
Наказ Головної Команди Військ УНР щодо розформування Ланцутської збірної станиці. 27 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри Вiйськовому Мiнiстру УНР про тимчасову опiку над госпiталями та iншими санiтарними закладами. 28 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Білоруської Народної Республіки Кречевського з подякою за привітання з приводу перемоги армії УНР. 28 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Керуючого Мiнiстерством народної освiти П. Холодного з приводу дiяльностi педагогiчної мiсiї у Вiднi. 29 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри Командуючому армiєю УНР про охорону цукроварень. 29 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР з приводу скорочення штатiв дипломатичних мiсiй. 29 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо врегулювання видачi дипломатичними мiсiями українських паспортiв. 31 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР з вимогою перевезти весь центральний апарат уряду до Кам’янця-Подiльського. 31 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо впорядкування прийняття на урядовi посади. 31 жовтня 1920 року
Лист С.Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо рацiонального використання коштiв у Мiнiстерствi закордонних справ. 31 жовтня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо перевiрки фiнансової дiяльностi Головноуповноваженого уряду в Кам’янцi-Подiльському. 2 листопада 1920 року
Лист С.Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв щодо лiквiдацiї вiйськово-санiтарних мiсiй за кордоном. 2 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо впорядкування штатiв центрального урядового апарату. 5 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо врегулювання конфлiктiв з польською владою. 6 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри до керівника Польської держави Ю. Пілсудського про врегулювання непорозумінь. 8 листопада 1920 року
Телеграма С. Петлюри начальнику Генерального штабу УНР, начальнику охорони Головного Отамана, начальнику Юнацької школи, командуючому Запасовими бригадами, пiдполковнику Лисенку та Командарму про їхнi завдання на фронтi. 12 листопада 1920 року
Наказ Директорії УНР про призначення В. Садовського Міністром праці. 13 листопада 1920 року
Чернетка звернення С.Петлюри до українського народу з нагоди другої рiчницi повстання проти гетьмана П. Скоропадського. 14 листопада 1920 року 306
Лист С. Петлюри до генерала Омеляновича-Павленко щодо умов переходу армiї УНР на територiю Польщi. 18 листопада 1920 року
Журнал засiдання Ради Народних Мiнiстрiв УНР за участю С. Петлюри. 18 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри заступнику Голови Ради Народних Мiнiстрiв щодо евакуацiї уряду та державного майна на територiю Польщi. 19 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри вищим урядовцям УНР з поясненнями причин переходу на територiю Польщi. 23 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри Вiйськовому Мiнiстру УНР про розташування армiї на територiї Польщi. 23 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри послу УНР у Туреччині І.Токаржевському-Карашевичу щодо одержання інформації про армію Врангеля. 30 листопада 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР А. Лівицького щодо вступу України до Ліги Націй. 1 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР щодо підготовки законопроекту про утворення Фінансово-Економічної Ради. 1 грудня 1920 року
Наказ Директорiї УНР про призначення О. Ковалевського Мiнiстром преси i пропаганди. 1 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Командуючого армiєю Омеляновича-Павленка з проханням прибути до Тарнова. 2 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри i А. Лiвицького до заступника Голови Дипломатичної Мiсiї УНР в Польщi Л. Михайлову. 3 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР про видання “Синьо-Жовтої книги”. 3 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР щодо взаємних розрахунків з польським урядом. 7 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Державного Контролера УНР щодо завдань, пов’язаних з поверненням уряду на рiднi терени. 8 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра фiнансiв Х. Барановського з проханням прибути до Тарнова. 10 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Міністра ісповідань УНР про встановлення зв’язку з Британською церквою. 10 грудня 1920 року
Супровідний лист С. Петлюри до Міністра преси і пропаганди щодо його завдань, викладених у спеціальному меморандумі. 13 грудня 1920 року
Резолюція С. Петлюри на доповідній міністра закордонних справ УНР. 15 грудня 1920 року
Наказ Директорії УНР про звільнення з посади Міністра народного господарства Є. Архипенка. 18 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри Начальнику Військової Ліквідаційної комісії щодо становища армії УНР у районі Тернополя. 19 грудня 1920 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про реформування армiї, iнтернованої на територiї Польщi. 25 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до військового Міністра УНР з приводу діяльності Вищої Військової Ради. 25 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР про прискорення реформування державного апарату. 27 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо призначення на посаду вiйськового мiнiстра генерала Омеляновича-Павленко. 27 грудня 1920 року
Чернетка листа С. Петлюри до Мiнiстра преси i пропаганди УНР про необхiднiсть консолiдацiї нацiональних сил за кордоном. 27 грудня 1920 року
Лист Голови Директорiї УНР С. Петлюри до Мiнiстра єврейських справ П.Красного з проханням дати роз’яснення для зарубiжних єврейських кiл щодо ситуацiї з погромами в Українi. 29 грудня 1920 року
Лист С. Петлюри до голови зборiв мiжпартiйного бюро представникiв партiй О. Безпалка щодо постанови зазначеного зiбрання. 29 грудня 1920 року 346
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР щодо полагодження фiнансових справ українських представникiв у Вiднi. 29 грудня 1920 року

ЧАСТИНА ІV
1921 РІК

Лист С. Петлюри до Військового Міністра УНР щодо інформації про інтерновані українські частини. 2 січня 1921 року
Лист С. Петлюри до Міністра закордонних справ УНР щодо підготовки видання документів про вступ України до Ліги Націй. 2 січня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про виділення коштів повстанському відділу Гелієва. 3 січня 1921 року
Лист С. Петлюри Державному Контролеру УНР щодо переведення ревізії у філії Українського Червоного Хреста при Дієвій Армії. 4 січня 1921 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра фiнансiв УНР щодо витрачання коштiв, видiлених Українському Червоному Хрестовi. 4 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру фiнансiв УНР щодо операцiй з цiнними державними паперами. 4 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри князю М. Кочубею з проханням допомогти Головi Дипломатичної Мiсiї УНР у Парижi О. Шульгину. 6 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри до графа М. Тишкевича з подякою за працю на користь УНР. 6 сiчня 1921 року
Наказ С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо вiдкриття першої сесiї Ради Республiки. 8 сiчня 1921 року
Уповноваження Уряду УНР Мiнiстру фiнансiв Х. Барановському укласти договiр з Австро-Угорським банком у Вiднi. 8 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР про забезпечення стабільної праці першої сесії Ради Республіки. 9 січня 1921 року
Наказ про змiну керiвництва Вiйськового Мiнiстерства УНР. 17 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри до міністра закордонних справ УНР про відносини з Кубанню. 20 січня 1921 року
Лист С. Петлюри мiнiстру юстицiї УНР щодо становища українських жiнок пiд бiльшовицькою окупацiєю. 24 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру юстицiї УНР щодо пiдготовки закону про цивiльний шлюб. 24 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР з приводу розгляду законопроектiв Радою Республiки. 25 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра юстицiї УНР про повернення українських прiзвищ. 25 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру внутрiшнiх справ УНР щодо змiн до закону про громадянство. 25 сiчня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру iсповiдань УНР про вiдновлення в церковному будiвництвi нацiонального архiтектурного стилю. 25 сiчня 1921 року
Доручення С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв вiдкрити перше засiдання Ради Республiки. 29 сiчня 1921 року 367
Лист С. Петлюри Керуючому Мiнiстерством фiнансiв з вимогою регулярно виплачувати платню службовцям Вiйськово-Судової управи. 29 сiчня 1921 року
Наказ С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР про перенесення першої сесiї Ради Республiки. 2 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри Міністрові УНР С. Тимошенку щодо витрачення переведених на його рахунок коштів. 3 лютого 1921 року
Відкриття першого засідання Ради Республіки УНР за участю С. Петлюри. 3 лютого 1921 року
Наказ про змiну керiвництва Вiйськового Мiнiстерства УНР. 7 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри Iнспектору пiхоти Вiйська УНР генерал-хорунжому В. Петрiву про необхiднiсть у найкоротший термiн вiдвiдати табори українських воякiв, iнтернованих у Польщi. 9 лютого 1921 року
Службова записка С. Петлюри генералу Дядюшi про необхiднiсть вiдновлення кредиту на суму 50 тисяч польських марок. 11 лютого 1921 року 378
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР з приводу розгляду документів Радою Республіки. 11 лютого 1921 року
Наказ Головної Команди військ УНР про освітню підготовку в таборах інтернованих. 12 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри Міністрові закордонних справ УНР щодо ознайомлення польського закону про наділення землею жовнірів. 17 лютого 1921 року
Лист С.Петлюри Міністру єврейських справ УНР про виділення грошової допомоги євреям-біженцям. 17 лютого 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про вшанування пам’ятi генерал-хорунжого Павла Кудрявцева. 19 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру фінансів УНР Х. Барановському щодо виконання обов’язків кооперації перед державою. 28 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Української Дипломатичної Місії в Румунії К. Мацієвичу щодо від’їзду адмірала М. Остроградського. 28 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри до адмірала М. Остроградського щодо поїздки до Лондона. 28 лютого 1921 року
Лист С. Петлюри до Ради Республіки УНР в зв’язку з початком її роботи. Лютий 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв. 4 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо виконання зобов’язань української кооперацiї перед державою. 5 березня 1921 року
Лист С. Петлюри до Командуючого Армією щодо надання старшинських чинів колишнім юнакам 1-ї та 2-ї українських військових шкіл. 7 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Державному Контролерові УНР про проведення ревізії в таборі “Ланцут”. 9 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру iсповiдань УНР щодо оформлення шлюбiв українськими дипломатичними представниками за кордоном. 9 березня 1921 року
Виступ С. Петлюри на Шевченківському святі в Тарнові 9 березня 1921 року
Лист С. Петлюри до К0 березня 1921 року 399
Наказ Головної Команди вiйськ УНР населенню України про пiдготовку до повстання. 12 березня 1921 року
Лист С. Петлюри до міністра закордонних справ УНР щодо взаємин з Аргентинською Республікою. 15 березня 1921 року
Лист С. Петлюри А. Ніковському з дорученням формувати Кабінет Міністрів УНР. 16 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Республіки УНР І. Фещенку-Чопівському щодо конструктивної праці. 16 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру освіти УНР щодо перевезення українських книжок в Україну після повернення туди Уряду. 17 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру фінансів УНР щодо прискорення одержання коштів від польської влади за конфісковані цінності в Рівному. 18 березня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів про встановлення державних нагород. 18 березня 1921 року
Телеграма С. Петлюри керівнику Польщі Ю. Пілсудському з нагоди іменин. 18 березня 1921 року
Лист С. Петлюри В. Прокоповичу з дорученням почати формувати Кабiнет Мiнiстрiв. 20 березня 1921 року
Наказ Директорiї УНР про увiльнення А. Лiвицького з урядових посад. 24 березня 1921 року
Наказ Директорiї УНР про призначення В. Прокоповича Головою Ради Народних Мiнiстрiв. 24 березня 1921 року
Уповноваження Уряду УНР В. Кедровському як спецiальному делегату до Туреччини. 25-го березня 1921 року
Наказ про змiну Вiйськового Мiнiстра УНР. 30 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо матерiального стану урядовцiв та їхнiх родин. 31 березня 1921 року
Уповноваження М. Шумицькому, б. Радникові Дипломатичної Місії УНР в Парижі представляти інтереси УНР перед урядом Республіки Аргентини. 31 березня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстровi освiти УНР про пiдтримку українцiв Зеленого Клину. 8 квiтня 1921 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР щодо забезпечення закордонними представництвами матерiалами, необхiдними для вироблення українських законiв. 8 квiтня 1921 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-Мiнiстра щодо антиурядової дiяльностi групи українських емiгрантiв. 16 квiтня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру закордонних справ УНР А. Ніковському щодо становища уряду, війська та українського громадянства на терені Польщі після Ризького договору. 19 квітня 1921 року
Звернення до українцiв-воякiв, що перебували в рiзних країнах свiту. 19 квiтня 1921 року
Лист С. Петлюри Вiйськовому Мiнiстру УНР з приводу унормування правного становища обслуговуючого персоналу армiї. 19 квiтня 1921 року
Наказ про присвоєння рангу генерал-хорунжого В. Павленку. 24 квітня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР А. Нiковському щодо полiтичної ситуацiї в Європi. 25 квiтня 1921 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР А. Нiковського про розв’язання проблем, пов’язаних з iнтернуванням українських воякiв у Польщi. 27 квiтня 1921 року
Привітання С. Петлюри Прем’єр-Міністру УНР і всьому урядові з нагоди Великодня. 1 травня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР А. Нiковському щодо дипломатичних акцiй у Парижi. 2 травня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР з приводу законопроекту про скорочення урядового апарату. 6 травня 1921 року
Записка С. Петлюри Керуючому Справами Директорiї УНР щодо передруку замiток з бiльшовицьких газет. 8 травня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР щодо законопроекту “Про утворення Малої Ради Республіки”. 9 травня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо скорочення державного апарату. 13 травня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо заяви про вiдставку Мiнiстра iсповiдань I. Огiєнка. 14 травня 1921 року
Лист С. Петлюри до Мiнiстра закордонних справ УНР А. Нiковського щодо поточних справ. 18 травня 1921 року
Наказ Головній Команді військ УНР щодо недопущення діяльності розкладових елементів серед вояків армії 19 травня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру Закордонних Справ А. Нiковському щодо поточних справ. 27 травня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів з приводу повторного прийняття закону “Про утворення Малої Ради Республіки”. Травень 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР у зв’язку з перебуванням С. Петлюри в таборi iнтернованих українцiв у Калiшi. 4 червня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР щодо санітарної допомоги інтернованим у Польщі українським воякам. 6 червня 1921 року
Лист С. Петлюри до Військового Міністра стосовно заходів для паралізування антиукраїнських дій з боку денікінців і врангелівців. 7 червня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про створення Фінансово-Економічної Ради. 8 червня 1921 року
Лист С. Петлюри начальникові козацьких частин М. Гнилорибову про взаємини в спільній боротьбі за визволення рідних земель. 8 червня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Міністрів УНР з приводу важкого становища українського посольства в Туреччині. 17 червня 1921 року
Записка С. Петлюри Начальникові Канцелярії Директорії УНР щодо кошторису витрат на неї. 23 червня 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про присвоєння Куреню низових запорожцiв iменi Павла Полуботка. 24 червня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів про очищення державного апарату від злочинних елементів. 28 червня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Міністрів УНР щодо складання витрат з Державної Скарбниці. 28 червня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Міністрів УНР про паралізування антидержавних елементів. 29 червня 1921 року
Записка С. Петлюри начальниковi Канцелярiї Директорiї УНР про передачу пiдписаного Закону “Про полiпшення забезпечення козакiв”. 1 липня 1921 року
Записка С. Петлюри начальниковi Канцелярiї Директорiї УНР з дорученням органiзувати звiт про конференцiю українських соцiал-демократiв. 1 липня 1921 року
Лист С. Петлюри до Міністра закордонних справ УНР щодо виступу польського міністра Скирмунта в сеймі. 3 липня 1921 року
Службова записка С. Петлюри з приводу Ризького договору між Польщею і більшовиками. 4 липня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Республiки з незгодою про вiдставку з посади Прем’єр-Мiнiстра В. Прокоповича. 8 липня 1921 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-Мiнiстра В. Прокоповича про недоцiльнiсть його вiдставки. 8 липня 1921 року
Записка С. Петлюри до Керуючого Справами Директорiї УНР 8 липня 1921 року
Наказ війську УНР з приводу роковин загибелі полковника Мишківського. 9 липня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру освiти УНР про пiдтримку українського студентства в емiграцiї. 9 липня 1921 року
Лист С. Петлюри до міністра закордонних справ УНР щодо організації навчання української молоді у Франції. 16 липня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Республiки з приводу демiсiї Кабiнету Мiнiстрiв УНР. 18 липня 1921 року 458
Лист С. Петлюри до мiнiстра закордонних справ УНР з приводу “Короткого огляду стратегичної ситуацiї перед схiдним кордоном П.Р.П. на липня 1921 р.”. 18 липня 1921 року
Службова записка С. Петлюри щодо поточних питань 23 липня 1921 року 460
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР щодо вiдомостей про Уряд Кубанi. 27 липня 1921 року
Службова записка С. Петлюри Державному Контролеру та мiнiстру закордонних справ УНР з приводу вiд’їзду князя Трубецького. 30 липня 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про змiни в командному складi армiї. 30 липня 1921 року
Лист С. Петлюри до МЗС УНР з приводу зносин з послом Ватикану в Україну Дженокі. 31 липня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру закордонних справ УНР про становище українських біженців у Болгарії. Липень 1921 року
Наказ про зарахування на дiйсну вiйськову службу в ранзi полковника М. Попсуй-Шапка. 1 серпня 1921 року
Наказ Директорiї УНР про дiяльнiсть Ради Республiки. 5 серпня 1921 року
Наказ Директорiї про вiдставку Уряду УНР. 5 серпня 1921 року
Наказ Директорiї про призначення П. Пилипчука Головою Ради Народних Мiнiстрiв i Мiнiстром фiнансiв УНР. 5 серпня 1921 року
Лист С.Петлюри до Міністра закордонних справ УНР з приводу повернення Україні боргів. 17 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністрові закордонних справ УНР щодо публікацій у російських газетах матеріалів про голод. 8 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Українського Червоного Хреста про створення окремої організації для допомоги голодуючим в Україні. 8 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про створення Вищої Фінансово-Економічної Ради. 14 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру єврейських справ УНР щодо притягнення єврейського населення до українського державного будівництва. 15 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Міністрів УНР щодо поїздки Х. Барановського за кордон. 17 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР про офіційне видання законів. 17 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністрові закордонних справ УНР щодо спільних акцій з представниками новопосталих держав у зв’язку з голодом на території колишньої Росії. 18 серпня 1921 року
Службова записка С. Петлюри з проханням придбати книгу. 22 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Міністру в зв’язку з доповіддю генерала-поручника Янушевського. 22 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Української секції Міжнародної Жіночої Ліги Миру і Свободи В.Комар-Вілінської. 25 серпня 1921 року
Наказ Головної Команди військ УНР про збір матеріалів, що висвітлюють національно-визвольні змагання українського народу. 25 серпня 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про надання генеральського чину полковнику М. Удовиченку. 25 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри Військовому Міністрові УНР щодо підготовки законопроекту про реквізиції. 30 серпня 1921 року
Лист С. Петлюри керуючому Міністерством праці про забезпечення роботою безробітних після повернення Уряду УНР на територію України. 1 вересня 1921 року
Лист С. Петлюри до Міністра фінансів УНР про фінансову політику Уряду. 7 вересня 1921 року
Службова записка С. Петлюри про передачу матеріалів у Міністерство шляхів УНР. 7 вересня 1921 року
Розпорядження влади УНР Головному Начальникові Чорноморського флоту М.Остроградському щодо фінансових і майнових справ. 14 вересня 1921 року
Службова записка С. Петлюри про передачу доповіді В. Коваля в МЗС УНР. 17 вересня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністрові фінансів про матеріальне забезпечення колишнього Генерального консула УНР на Кавказі Лісняка. 17 вересня 1921 року
Лист С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР про регулярну інформацію щодо фінансових витрат. 22 вересня 1921 року
Лист С.Петлюри Міністрові закордонних справ про облік громадян УНР в сусідніх державах на предмет їхнього використання після повернення. 22 вересня 1921 року
Уповноваження від Уряду УНР М. Василькові. 28 вересня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР про вияснення фiнансових вiдносин мiж державним скарбом i послом М. Васильком. 3 жовтня 1921 року
Лист С. Петлюри Військовому Міністрові УНР про підготовку доповіді щодо карного переслідування за єврейські погроми. 7 жовтня 1921 року
Лист Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР про скликання наради щодо фiнансових проблем. 17 жовтня 1921 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Мiнiстрiв УНР щодо звiту про вiйськовi закупiвлi в Європi. 19 жовтня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР про вiдновлення Комiсарiату шляхiв. 20 жовтня 1921 року
Лист С. Петлюри генерал-хорунжому Ю.Тютюннику про використання сировини в Українi. 20 жовтня 1921 року
Iнструкцiя С. Петлюри про начальника цивiльного керування штабу партизанських повстанчих вiйськ УН. 25 жовтня 1921 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв про постачання армiї УНР. 26 жовтня 1921 року
Наказ Головної Команди вiйськ УНР про тимчасове призначення генерал-хорунжого Вовка Вiйськовим Мiнiстром i Командуючим Армiєю. 14 листопада 1921 року 497
Наказ вiйську УНР про пiдвищення в адмiнiстративнi хорунжi Г. Чуприни. 17 листопада 1921 року
Наказ вiйську УНР про пiдвищення М. Обiдного в ранг адмiнiстративних хорунжих. 17 листопада 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру iсповiдань УНР Iвану Огiєнку подякою за плiдну працю. 28 листопада 1921 року
Лист С. Петлюри до Міністра єврейських справ УНР П. Красного про притягнення євреїв до українського державницького життя.5 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Мiнiстру УНР про розгляд в Урядi фiнансових питань. 6 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР про зацiкавленiсть нiмецьких промислових кiл економiкою України. 6 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Керуючому Справами Директорiї М. Мироновичу про виконання конкретних доручень. 12 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-Мiнiстра в справi розподiлу грошей. 12 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Мiнiстру про заходи щодо стабiлiзацiї ситуацiї з українською валютою. 12 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Мiнiстру закордонних справ УНР щодо доцiльного використання персонального складу дипломатичних представництв. 12 грудня 1921 року 507
Лист С. Петлюри Головi Дипломатичної Мiсiї в Польщi А. Лукашевичу з побажаннями активнiшої працi серед українських громадян польської нацiональностi. 14 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Начальниковi Генштабу генерал-хорунжому В. Петріву щодо дiяльностi Генерального Штабу. 17 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри до Міністра єврейських справ УНР щодо антиукраїнської позиції єврейських діячів у Парижі. 21 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру закордонних справ УНР з приводу публікації в газеті “Воля України”. 21 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру закордонних справ УНР щодо завдань по вихованню українського громадянства за межами України. 23 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Міністру УНР про справу Дунайського пароплавства. 25 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Міністру юстиції УНР про перегляд статей карного кодексу, що стосуються відповідальності за антидержавні дії. 27 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри начальнику Генерального Штабу армії УНР щодо розробки військової доктрини. 30 грудня 1921 року
Наказ про зарахування на дійсну військову службу в ранзі підполковника В. Кедровського. 30 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри Вiйськовому Мiнiстру УНР про вiдносини з поляками.30 грудня 1921 року
Лист С. Петлюри сенатору Г. Шиянiву з приводу одержання “Вiстника Державних Законiв”.31 грудня 1921 року
Зауваження С. Петлюри з приводу порушення регламенту Ради Республіки. 1921 рік.
Стаття С. Петлюри про патрiотизм. 1921 рiк.

ЧАСТИНА V
1922—1923 РОКИ

Лист С. Петлюри А. Лiвицькому з дорученням сформувати новий Уряд. 12 сiчня 1922 року
Лист С. Петлюри до А.Лiвицького з побажаннями щодо формування складу нового Уряду. 13 сiчня 1922 року
Наказ Директорiї про призначення А. Лiвицького Головою Ради Народних Мiнiстрiв i Мiнiстром юстицiї УНР. 14 сiчня 1922 року
Наказ Директорiї про вiдставку старого складу Уряду УНР. 14 сiчня 1922 року
Лист С. Петлюри до Прем’єр-Міністра щодо організації за кордоном експозитури Уряду УНР. 14 січня 1922 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв А.Лiвицькому з побажанням продовжувати працю в мiнiстерствах УНР. 17 сiчня 1922 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Міністру УНР зв’язку з проведенням Генуезької конференції. 10 травня 1922 року
8Лист С. Петлюри Прем’єр-Міністру УНР про організацію допомоги голодуючим в Україні. 26 травня 1922 року
Чернетка проекту наказу військ УНР з приводу п’ятої річниці початку формування української армії. Травень 1922 року
Лист С. Петлюри до Вiйськового Мiнiстра УНР про план вiдродження оборонної промисловостi України. 9 червня 1922 року
Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР з поясненням причин непідписання законопроекту про утворення центральної бухгалтерії центральних установ. 10 червня 1922 року
Протокол засiдання Ради Народних Мiнiстрiв УНР за участю С. Петлюри. 24 червня 1922 року
Лист С. Петлюри Головi Ради Народних Мiнiстрiв УНР з проханням пiдготувати вiдповiднi документи про претензiї чужоземних власникiв майна в Українi. 18 липня 1922 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Мiнiстру УНР щодо пiдготовки меморандуму про стан наукового життя в Українi та серед української емiграцiї. 18 серпня 1922 року 569
Лист С. Петлюри до Військового Міністра УНР М. Юнакова в зв’язку з переїздом інтернованих вояків армії УНР. 30 серпня 1922 року
Лист С. Петлюри Прем’єр-Мiнiстру щодо вiдносин мiж МЗС УНР та його закордонними представництвами. 4 жовтня 1922 року
Лист С. Петлюри генерал-iнспектору вiйськ УНР про вiдвiдини польсько-бiльшовицькою делегацiєю таборiв iнтернованих українських воякiв. 13 жовтня 1922 року
Відповідь С. Петлюри на “Відозву Союзу Українських хліборобів”. 1922 рік 574
Лист С. Петлюри Прем’єр-Мiнiстру А. Лiвицькому щодо дiяльностi Державного центру УНР. 18 травня 1923 року
Лист С. Петлюри до заступника Голови Ради Народних Міністрів щодо переїзду Уряду УНР з Тарнова. 18 травня 1923 року
Лист С. Петлюри Міністру закордонних справ УНР з приводу Ноти більшовицького діяча Х. Раковського англійському урядові. 20 травня 1923 року
Наказ Директорії про призначення А. Лівицького Головою Ради Народних Міністрів і Міністром юстиції. 27 травня 1923 року
Лист С. Петлюри військовому Міністру УНР щодо публікацій матеріалів, які стосуються Військово-Карного Статуту. 28 травня 1923 року
Лист С. Петлюри Військовому Міністру УНР з приводу суду над українським старшиною Петерсом. 31 травня 1923 року
Повноваження генералу В. Сікевичу на поїздку до Канади. Травень 1924 року
Заповіді С. Петлюри українському козакові. Без дати