Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski * (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) . polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922 i Wódz Naczelny Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 r., w wyniku przeprowadzonego zamachu stanu.

Józef Piłsudski, herbu Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, również Józef, był podczas powstania 1863 r. komisarzem Rządu Narodowego na powiat kowieński, matka . Maria z Billewiczów . pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Wychowywała swoje dzieci w duchu patriotycznym.

W wyniku nieudanych inwestycji ojca oraz niszczycielskiego pożaru rodzina zmuszona była opuścić dom rodzinny i przenieść się w 1874 roku do Wilna. Piłsudski uczęszczał tam, wraz z bratem Bronisławem, do I gimnazjum[2]. Byli tam poddawani próbom intensywnej rusyfikacji, oparcie znajdując jednak w rodzinie, gdzie dzieciom zapewniano patriotyczne wychowanie. W 1882 roku obaj bracia (wraz z innymi kolegami) założyli kółko samokształceniowe o nazwie Spójnia, zajmujące się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek

We wrześniu 1884 roku zmarła od lat ciężko chora matka. Rok później Józef zdał maturę (najlepsze oceny z historii (czwórka) i geografii (piątka), najsłabsze . z języków, z wyjątkiem francuskiego). Jesienią potem rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, trafiając m.in. w szerokie kręgi osób kojarzonych z rewolucyjną organizacją rosyjską Narodna Wola (uczestniczył w kilku jej spotkaniach). 2 i 3 marca 1886 roku brał udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, znajdując się potem wśród ponad 150 zatrzymanych przez policję carską. Po zaliczeniu I roku, próbował przenieść się wiosną 1886 roku na uniwersytet w Dorpacie, jednak tam odmówiono mu przyjęcia dokumentów z powodu jego uprzedniej działalności opozycyjnej.


Ukraiński zamach na Józefa piłsudskiego

galeria zdjeć Jozefa Pilsudskiego