Piotr Tyma


Piotr Tyma 
ur. w 1966r. historyk, dziennikarz, sekretarz Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce. 
Członek Komisji Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców (SKU); przewodniczący Rady Mediów Elektronicznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych; członek Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce; członek kolegium redakcyjnego tygodnika „Nasze Słowo” oraz rocznika „Almanach Ukraiński”; członek Forum Polsko-Ukraińskiego.

Od 1992 współpracuje stale z tygodnikiem ukraińskim „Nasze Słowo”, miesięcznikiem „Aktualności Telewizyjne”, autor publikacji na temat relacji polsko-ukraińskich, sytuacji na Ukrainie oraz ukraińskich mediów elektronicznych, polsko-ukraińskich kontaktów kulturalnych w czasopismach polskich i ukraińskich  a także  wydawanym w USA tygodniku „Ukrainian Weekly” oraz wydawanym w Pradze kwartalniku „Porohy”. Autor kilkunastu publikacji wydawanych przy okazji konferencji naukowych. Współpracował m.in. z dziennikarzami TVP, „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Wprost”, mediów ukraińskich w trakcie przygotowywania materiałów prasowych i telewizyjnych dla potrzeb w/w mediów.

Od 1995 r. redaktor i wydawca magazynu „Telenowyny”, realizator felietonów i reportaży telewizyjnych na temat Ukrainy, historii Ukraińców w Polsce oraz relacji polsko-ukraińskich dla Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, współpracował z ukraińską telewizją „Nowy Kanał” oraz „Inter”.

Od 1996 r. zaangażowany w projekty polsko-ukraińskiej współpracy mediów elektronicznych; w projekty polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży, uczestnik projektu powołania Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, seminariów i konferencji poświęconych temu zagadnieniu.

Od lat 90-ych trwale współpracuje z organizacjami z Ukrainy m.in. z: Forum Ukraińsko-Polskim, Internews-Ukraina. Wspólne działania z partnerami z Ukrainy to m.in.: realizacja projektu „Kijów w Warszawie. Warszawa w Kijowie”, wizyty studyjne dziennikarzy ukraińskich w Polsce i polskich na Ukrainie (w tym w trakcie wyborów parlamentarnych), organizacja seminariów np. „Kampanie wyborcze w mediach – doświadczenie ukraińskie i polskie”. Seminarium było organizowane w maju br. we Lwowie.

W 1997 r., 1998 r., 1999 r. koordynował udział dziennikarzy telewizyjnych z Ukrainy oraz Litwy, Estonii, Słowacji w seminariach dla dziennikarzy oraz Międzynarodowych Festiwalach Filmów i Programów o Mniejszościach Narodowych „At home” w Krakowie, współorganizator międzynarodowej konferencji „Obecność problematyki mniejszości narodowych w mediach elektronicznych w Białymstoku”.

W 2001 r. współinicjator i koordynator projektu „Kijów w Warszawie. Warszawa w Kijowie”, w tym seminarium w Warszawie i Kijowie poświęconego sytuacji lokalnych  mediów w obu krajach.