S.12: Organizacja naczelnych władz wojskowych DC UNR na czas wojny.