Sekretariat Prezydenta Ukrainy

Секретаріат Президента України

Будівля на вул. Банковій, 11 в Києві є пам'ятником архітектури. Її було збудовано в 1936-1939 роках за проектом харківського архітектора Сергія Григор'єва для штабу Київського особливого військового округу. Будинок на Банковій, 11 вважається вершиною творчого доробку майстра, одним з кращих його творінь, якому вдалося органічно поєднати елементи класичного стилю та українського бароко.

Перше, що може вразити відвідувачів, неймовірна товщина стін будинку. Фахівці пояснюють це тим, що в тридцяті роки минулого століття в СРСР не дозволялось будувати адміністративні будівлі. Аби обійти цю офіційну заборону пішли на хитрість: скористалися симетричними корпусами, збудованими за проектом київського архітектора Олександра Шиле в 70-х роках XIX століття. На існуючому «фундаменті» добудували нові стіни і оформили будинок на Банковій, 11 як реконструйовану споруду. Новий величний будинок одержав видовжені крила, а в центрі композиції - масивний ризаліт з вставною колонадою великого корінфського ордера. Владну монументальність будинку підкреслено важким антаблементом, обличкуванням цоколя полірованим лабрадоритом, сірим тинькуванням "під шубу". Додали величі й чотири поліровані кам'яні кулі, що фланкують портал парадного входу. Зодчий настільки точно розрахував усі деталі, що величезний будинок, незважаючи на розташування на вузькій вулиці, не тільки не розчавив довкілля, але й добре проглядається з усіх точок: з Інститутської та Лютеранської, з сусідньої площі ім. Франка та з далекого Михайлівського майдану.

У різні роки тут працювали відомі воєначальники. До революції 1917 року видатні генерали Російської імперії М. Алєксєєв, М. Драгомиров, В. Сухомлинов; у радянські - О. Єгоров, Й. Якір, В. Блюхер, К. Жуков, М. Ватутін. Під час фашистської окупації Києва на Банковій, 11 знаходився Київський генералкомісаріат. Після Великої Вітчизняної війни в будівлі на Банковій розташовувався Центральний комітет Компартії України. Саме тут були кабінети перших секретарів ЦК КПУ М. Хрущова, Л. Кагановича, Л. Мельникова, О. Кириченка, М. Підгорного, В. Щербицького.

На внутрішньому подвір'ї знаходяться їдальня, пральня, хімчистка, друкарня, приміщення ДУСу тощо.

Budowla na ul. Bankowej, 11 w Kijowie jest pomnikiem architektury. Budowla została zbudowana w latach 1936-1939 według projektu charkowskiego architekta Sergiusza Grigorjewa dla sztabu Kijowskiego wojskowego okręgu. Dom na Bankowej 11, jest  jednym z lepszych jego osiągnięć, budowniczych, gdzie udało się zjednoczyć elementy klasycznego stylu i ukraińskiego baroku. Pierwsze, co może zdumieć interesantów, to niewiarogodna grubość ścian domu. Fachowcy objaśniają to tym, że do trzydziestych lat minionego wieku w ZSRR nie pozwalało się budować biurowców.
By obejść ten oficjalny zakaz wykorzystano  symetryczne korpusy, zbudowanymi według projektu kijowskiego architekta Aleksandera Sziły w 70-siątych latach XIX wieku. Na istniejącym «fundamencie» dobudowano nowe ściany i zmodernizowano dom na Bankowej 11, jako rekonstrukcję budowli.
Pracowało tutaj wielu znanych przywódców. Do rewolucji 1917 roku wybitni generałowie Rosyjskiego imperium Aleksjejew, Drogomirow.
Podczas fszystowskiej okupacji Kijowa na Bankowej 11, znajdował się Kijowski Reichskommisariat. Po Wielkiej wojnie Ojczyźnianej w budowli na Bankowej rozlokowywał się Komitet Komunistycznej Partii Ukrainy.
W wewnętrznym domostwie znajdują się jadalnia, pralnia, pralnia chemiczna, drukarnia, pomieszczenie przeznaczone do pracy sekretariatu.
19.jpg
19.jpg
79.70 KB
20.jpg
20.jpg
87.99 KB
21.jpg
21.jpg
78.40 KB
22.jpg
22.jpg
89.45 KB
24.jpg
24.jpg
65.75 KB
25.jpg
25.jpg
69.26 KB
26.jpg
26.jpg
45.79 KB
27.jpg
27.jpg
87.62 KB
28.jpg
28.jpg
53.92 KB
29.jpg
29.jpg
52.63 KB
30.jpg
30.jpg
52.92 KB
31.jpg
31.jpg
74.74 KB
32.jpg
32.jpg
70.08 KB
33.jpg
33.jpg
61.34 KB
34.jpg
34.jpg
48.92 KB
35.jpg
35.jpg
55.41 KB
36.jpg
36.jpg
48.87 KB
37.jpg
37.jpg
51.23 KB
38.jpg
38.jpg
64.16 KB

Powrót do strony głównej