Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko obejrzał inscenizację «Bój pod Korsuniem»

Президент переглянув історично-батальне дійство «Битва під Корсунем». 24 травня 2008 року

24 maja Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko razem z najmłodszym synem Tarasem obejrzał inscenizację historyczno-wojennego działania «Bój pod Korsunem» w wsi Wigraiw Korsun-Szewczenskiego rejonu.
 
Historyczno-batalistyczne przedstawienie jest poświęcone 360-ej rocznicy zapoczątkowania wyzwoleńczej wojny pod przewodnictwem Bogdana Chmielnickiego i zwycięskiemu bojowi, który odbył się w maju 1648 roku.

Bitwa pod Korsuniem to druga bitwa między wojskami polskimi a Kozakami w czasie powstania Chmielnickiego rozegrana 26 maja 1648.

Podczas powstania Bohdana Chmielnickiego, w dniu 26 maja 1648, armia polska (ok. 6 tys. żołnierzy), dowodzona przez hetmanów: wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego i polnego Marcina Kalinowskiego stanęła warownym obozem pod Korsuniem, który został zaatakowany przez sprzymierzone wojska kozacko-tatarskie pod dowództwem Chmielnickiego i Tuhaj-beja (około 18 tys.żołnierzy)
Pierwsze starcie nie przyniosło rozstrzygnięcia, ale zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, hetman Potocki wydał rozkaz odwrotu.

W nocy 25/26 maja silny oddział kozacki pod dowództwem Maksyma Krzywonosa przygotował zasadzkę w wąwozie, przez który biegła droga odwrotu oddziałów polskich. W wykopane głębokie rowy wpadły polskie działa i wozy taborowe, a na zmieszanych tą sytuacją żołnierzy natarli z boków, ukryci do tej pory, Kozacy.

Oddziały polskie zostały całkowicie pobite. Tylko około 1 tys. jazdy polskiej (pod dowództwem pułkownika Koryckiego) zdołało się przebić, reszta poległa lub dostała się (także obaj hetmani) do niewoli.

 
14971.jpg
14971.jpg
42.11 KB
14972.jpg
14972.jpg
65.14 KB
14973.jpg
14973.jpg
52.11 KB
14974.jpg
14974.jpg
54.04 KB
14975.jpg
14975.jpg
58.68 KB
14977.jpg
14977.jpg
48.64 KB
14978.jpg
14978.jpg
39.79 KB
14979.jpg
14979.jpg
62.51 KB
14980.jpg
14980.jpg
65.80 KB
14981.jpg
14981.jpg
53.60 KB
14982.jpg
14982.jpg
71.74 KB
14983.jpg
14983.jpg
38.66 KB
14984.jpg
14984.jpg
59.31 KB
14985.jpg
14985.jpg
49.05 KB
14986.jpg
14986.jpg
22.68 KB
14987.jpg
14987.jpg
73.40 KB
14988.jpg
14988.jpg
41.91 KB
14989.jpg
14989.jpg
53.44 KB
14990.jpg
14990.jpg
78.04 KB
14992.jpg
14992.jpg
54.93 KB
14993.jpg
14993.jpg
52.08 KB
14994.jpg
14994.jpg
74.49 KB
14997.jpg
14997.jpg
53.96 KB
14998.jpg
14998.jpg
41.68 KB
14999.jpg
14999.jpg
45.17 KB
15000.jpg
15000.jpg
49.44 KB
15001.jpg
15001.jpg
55.85 KB
15002.jpg
15002.jpg
57.16 KB
15003.jpg
15003.jpg
52.73 KB
15004.jpg
15004.jpg
90.01 KB
15005.jpg
15005.jpg
43.48 KB
15006.jpg
15006.jpg
84.52 KB
15007.jpg
15007.jpg
62.22 KB
15008.jpg
15008.jpg
58.96 KB
15009.jpg
15009.jpg
23.99 KB
15010.jpg
15010.jpg
47.95 KB

Inscenizacja Bitwy pod Korsuniem
Powrót do strony głównej