Przegląd Ukraiński - listopad 2008 rok

Cykl informacyjno- publicystycznych programów mniejszości narodowych, realizowanych w porozumieniu z organizacjami mniejszościowymi na Podlasiu i emitowanych w językach mniejszości. Przegląd Ukraiński - TVP3 Białystok - niedziela 8:45 co tydzień

Źródło TVP


Archiwum za miesiąc marzec 2009 rok
Archiwum za miesiąc luty 2009 rok
Archiwum za miesiąc styczen 2009 rok
Archiwum za miesiąc grudzień 2008 rok
Archiwum za miesiąc listopad 2008 rok
Archiwum za miesiąc październik 2008 rok
Український Перегляд

Цикл інформацийно- журналістських програм меншості національних, реалізованих в порозумінні з організаціями, що стосуються меншості, на Подласіу і таких, що емітуються в мовах меншості. Український Перегляд - Тvп 3 Белосток - неділя 8:45 щотижняPrzegląd ukraiński 02.11.2008
Przegląd ukraiński 09.11.2008
Przegląd ukraiński 16.11.2008
Przegląd ukraiński 23.11.2008