Przegląd Ukraiński - wrzesien 2008 rok

Cykl informacyjno- publicystycznych programów mniejszości narodowych, realizowanych w porozumieniu z organizacjami mniejszościowymi na Podlasiu i emitowanych w językach mniejszości. Przegląd Ukraiński - TVP3 Białystok - niedziela 8:45 co tydzień

Źródło TVP

Archiwum za miesiac wrzesień                                                                                                                 Spis wydań przeglądu od 1997 roku
Archiwum za miesiac październik
Archiwum za miesiac listopad
Archiwum za miesiac grudzien
Український Перегляд

Цикл інформацийно- журналістських програм меншості національних, реалізованих в порозумінні з організаціями, що стосуються меншості, на Подласіу і таких, що емітуються в мовах меншості. Український Перегляд - Тvп 3 Белосток - неділя 8:45 щотижняPrzegląd ukraiński 07.09.2008
Przegląd Ukraiński 14.09.2008
Przegląd Ukraiński 21.09.2008
Przegląd Ukraiński 29.09.2008Archiwum za miesiac październik