Krótki film dotyczacy wyzwoleńczych zmagań Ukrainy w burzliwych latach 1917-1920. Ukazane są wydarzenia dotyczące czasów Centralnej Rady, Dyrektoriatu, Hetmanatu. Ukraińcy, studiujmy swoją historię, i wyciągajmy wnioski na przyszłość!!!!