Składy Sekretariatu Generalnego UCR

Składy Sekretariatu Generalnego UCR

Składy Sekretariatu Generalnego UCR, od 22 stycznia 1918 Rady Ministrów Ludowych URL.

28 czerwca - 27 lipca 19173 września - 12 listopada 1917