Skrypnyk

abp.Mstysław

Urodzony w Poltawie, imię kościelne Mstysław, bratanek Symona Petlury. W 1920 roku internowany w obozie w Kaliszu. Zmarł w 1993 roku w Kanadzie.