Społeczne oblicze miasta Lwowa


W ramach Ekumenicznego Tygodnia Społecznego, który trwa we Lwowie 10 czerwca 2008 roku, w Muzeum Idei została otwarta wystawa fotografii „Społeczne oblicze Lwowa”.


„Są to fotografie, których wykonawcy zwyciężyli w konkursie, zorganizowanym przez Lwowską Radę Miejską pod koniec ubiegłego roku. W ten sposób chcemy przyciągnąć uwagę do problemów społecznych naszego miasta”,- zaznaczyła podczas otwarcia wystawy kierownik Departamentu Opieki Społecznej Lwowskiej Rady Miejskiej Natalia Fedorowycz.

Społeczne oblicze Lwowa - to przeważnie czarno-białe fotografie, na których pokazane jest niebezpieczeństwo, które czyha na przechodniów na przepełnionych samochodami lwowskich ulicach, kolejki pod konsulatem, ludzie, którzy żebrzą pod cerkwiami, emeryci, którzy dają im jałmużnę, limuzyna obok wózków osób bezdomnych.

W konkursie „Społeczne oblicze Lwowa” udział wzięło 36 amatorów i profesjonalnych fotografików, którzy przedstawili w celu udziału w konkursie 155 zdjęć. Wiek uczestników - od 22 do 60 lat.

Pierwsze miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 hrywien przyznano Oleksandru Szweciu za serię fotografii „Dzieciństwo”, „Sieroty”, „Dzieciństwo 5”, „Odynoka”.

6.jpg
6.jpg
74.88 KB
5.jpg
5.jpg
72.08 KB
4.jpg
4.jpg
87.62 KB
3.jpg
3.jpg
66.60 KB
2.jpg
2.jpg
63.56 KB
1.jpg
1.jpg
76.13 KB

Powrót do strony głównej