Stan wojenny

Dokumenty dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r., odtajnione decyzją nr 323 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. (Akta przejęte z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnatura – 1412/37a).

1. Notatka służbowa ze spotkania kierownictw resortów Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1981 r., mps, k. 5–8).

 
 
 
 
 

 2. Dokument informujący o realizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem stanu wojennego – kryptonim „SYNCHRONIZACJA” [z 12 XII 1981 r.], rkps, k. 37–39.

     

3. Koperta, w której przechowywane były tabele sygnałów telefonicznych i telegraficznych do realizacji przedsięwzięć o kryptonimie „SYNCHRONIZACJA” wraz z instrukcją użycia, egz. Nr 1. Tabela w dniu 4 listopada 1981 r. została wysłana do wszystkich komendantów wojewódzkich MO, komendantów szkół milicyjnych w Szczytnie, Pile i Słupsku oraz zainteresowanych jednostek MSW i KG MO. Obowiązywała od 7 listopada 1981 r., oryg. k. 9. 

 

 4. Pismo gen. dyw. Czesława Kiszczaka – ministra spraw wewnętrznych do gen. broni Floriana Siwickiego – szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie gotowości do wykonania akcji kryptonim „AZALIA” mps, k. 36 

 

 5. Informacja z dnia 27 lutego 1982 r. o pomocy udzielonej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych PRL przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR od grudnia 1981 r., Służba Zabezpieczenia Materiałowego MSW, mps, k. 42–43 

   
Pozostała dokumentacja, odtajniona decyzją nr 323 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r.

Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 1
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 1
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 2
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 2
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 3
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 3
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 4
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 4
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 5
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 5
Pismo dot. tabeli sygnałów kryptonimu "Synchronizacja"
Pismo dot. tabeli sygnałów kryptonimu "Synchronizacja"
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 3
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 3
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 4
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 4
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 5
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 5
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 6
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 6
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 7
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 7
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 8
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 8
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 9
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 9
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 10
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 10
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 1
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 1
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 2
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 2
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 1
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 1
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 2
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 2
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 3
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 3
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 4
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 4
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 5
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 5
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 6
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 6
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 7
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 7
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 8
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 8
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 9
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 9
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 10
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 10
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 11
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 11
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 12
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 12
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 13
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 13
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s.1
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s.1
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 2
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 2
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 3
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 3
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 1
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 1
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 2
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 2
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 3
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 3