Tygodnik Mazowsze


Po raz pierwszy Tygodnik Mazowsze ukazał się 2 lutego 1982 jako numer drugi. W ten sposób redakcja chciała oddać hołd Jerzemu Zieleńskiemu, niedoszłemu redaktorowi naczelnemu pisma, który nie zdążył wydać pierwszego numeru, bowiem na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce popełnił samobójstwo. TM kierowała przez cały okres jego wydawania Helena Łuczywo, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. Joanna Szczęsna, Anna Bikont, Piotr Niemczycki, Piotr Pacewicz, Krzysztof Leski. Do TM pisali też m.in. Jacek Kuroń, Zbigniew Bujak, Henryk Wujec, Adam Michnik. Według redaktorów TM, jego nakład sięgał nawet 80 tysięcy egzemplarzy. Pismo drukowane było w kilkudziesięciu podziemnych drukarniach w różnych miastach i kolportowane w całej Polsce. Po raz ostatni Tygodnik Mazowsze ukazał się 12 kwietnia 1989 roku i był to jego 290 numer.