Ukraińska Partia Socjalistyczna USP

Ukraińska Partia Socjalistyczna (USP)

Ukraińska Partia Socjalistyczna (USP. związek ukraińskich partii socjalistycznych, powstały na emigracji, na konferencji w Augsburgu 26 marca 1950.

W jego skład wchodziły partie z Naddnieprza: Ukraińska Socjalistyczno-Demokratyczna Partia Robotnicza (US-DRP) i Ukraińska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów (UPS-R), oraz z zachodniej Ukrainy: Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna (US-DP) i Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna (US-RP). USP wspierała emigracyjny rząd URL i wchodziła w skład Ukraińskiej Rady Narodowej.

Do liderów USP należeli: S. Dowhal, W. Łysyj, S. Ripeckyj, M. Stachiw, P. Fedenko, B. Fedenko, J. Zozula, I. Łuczyszyn. Partia wydawała gazety .Wilne Słowo. i .Wilna Ukraina..