Опис
колекції документів ГДА СБ України
“Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”

 

1. Нормативно-розпорядчі документи.. 1

2. Документи статистики.. 5

3. Документи з архівно-слідчих справ.. 7

4. Окремі справи й документи.. 14

 

До колекції увійшли ксерокопії документів, що зберігаються в Галузевому державному архіві (ГДА) Служби безпеки України в м. Києві, а також в архівах регіональних органів СБ України. Фактично вперше за роки незалежності України було проведено фронтальне обстеження фондів радянських органів державної безпеки з метою виявлення документів з історії голодомору 1932-1933 рр.

В опис колекції (ф. 68) внесено 155 документів та окремих справ. Якість електронних копій значною мірою залежала від фізичного стану оригіналу чи копії документа. Дослідники при потребі можуть ознайомитися з ними безпосередньо за місцем їх зберігання.

Пошук, відбір, джерелознавчий аналіз і впорядкування документів, а також науково-допоміжну роботу виконано співробітниками ГДА та архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБ України. Електронні копії документів для розміщення в мережі Інтернет підготовлено співробітниками Науково-технічного управління СБ України.

 

Переглянути відскановані сторінки справ:

Справа №228

Справа №229

Справа №229-2

Справа №230

Листівка №1933

 

 

п/п

Найменування документів

№ справи

(папка)

арк. (файл)

1. Нормативно-розпорядчі документи

1.      

Директива ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Дашевського від 26.02.1932 р. начальникам райвідділень, райуповноваженим ПП ОДПУ по Криму, ДТВ ОДПУ ст. Сімферополь та начальнику ГУРКМ Сімферополя про проведення заходів для протидії вивезенню хліба за межі Криму. 26 лютого 1932 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 75. Машинопис, копія.

228

1

2.      

Поштотелеграма ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Іванівського від 13.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про посилення боротьби із спекулянтами-перекупниками. 13 вересня 1932 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 30-31.

228

2-3

3.      

Поштотелеграма ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Іванівського від 13.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про посилення боротьби із спекулянтами-перекупниками (розширений варіант). 13 вересня 1932 р. ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 32-33.

228

4-5

4.      

Циркуляр Економічного відділу ПП ОДПУ в Криму № 129/ЕКО від 23.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про боротьбу із розкраданням державного та громадського майна. 23 вересня 1932 р. ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 25-29.Машинопис, копія.

228

6-10

5.      

Директивна записка по ВЧ голови ОДПУ Ягоди ПП ОДПУ в Криму щодо ведення боротьби з розкрадачами. Не пізніше 25 вересня 1932 р. ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 325-328.

228

11-14

6.      

Директива ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ Іванівського № 44954/5 від 4.10.1932 р. райапаратам ОДПУ Криму про контроль за використанням колгоспами та радгоспами насіннєвої позики, виділеної Центром для проведення осіннього сіву в Криму.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк.71.

228

15

7.      

Поштотелеграма заступника ПП ОДПУ в Криму Чарського № 45927/5 від 16.10.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про заборону радгоспам продавати м'ясо та масло і обов'язковий продаж всієї товарної продукції до державних заготівельних установ.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 45.

228

16

8.      

Циркуляр Економічного відділу ПП ОДПУ в Криму № 187/ЕК від 17.11.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ПП ОДПУ Криму про заборону будь-якої торгівлі хлібом та борошном до повного виконання плану хлібозаготівельної кампанії в Криму, про обмеження продажу випеченого хліба та про організацію оперативної групи для виконання цієї роботи.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 57.

228

17

9.      

Директива начальника ЕКВ ПП ОДПУ в Криму Іванівського              № 21069/5 від 25.11.1932 р. начальникам міських та районних відділень та райуповноваженим ДПУ Криму про систематичний контроль за виконанням директиви № 45927/5 від 16.10.1932 р,. якою радгоспам заборонено продавати м'ясо та масло, та про подання доповідних записок про порушників цього розпорядження. 25 листопада 1932 р. ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 5.

228

18

10.  

Директива ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Іванівського райуповноваженим ДПУ Криму про надання райуповноваженим політично неспокійних районів права виконувати безпосередні оперативні функції (арешти, обшуки, виїмки) та про заходи щодо боротьби із спекулянтами та розкрадачами державного, радгоспного та колгоспного майна. 1932 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 40. – Арк. 52.

228

19

11.  

Поштотелеграма начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького  начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму про викриття ЕКУ ДПУ УСРР масових розкрадань хліба з хлібозаводів та пекарень та про погіршення якості хліба. 23 січня   1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 423-425.

228

20-22

12.  

Поштотелеграма начальника ЕКУ ОДПУ Миронова ПП ОДПУ в Криму щодо встановлення для ПП ОДПУ Криму контрольної цифри на 1933 р. у розмірі 200.000 руб. на кількість валюти, яку необхідно конфіскувати. 25 січня 1933р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 419.

228

23

13.  

Наказ Державного політичного управління УСРР № 28 про накладення дисциплінарних стягнень за відсутність контролю за якістю хліба. 29 січня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 109.

228

24

14.  

Директивна записка по ВЧ заступника голови РНК СРСР Куйбишева, наркома забезпечення СРСР Мікояна та заступника голови ОДПУ Ягоди, передана через ОДПУ в Криму раднаркомам республік, крайовим облвідділам забезпечення, крайвиконкомам, ПП ОДПУ щодо виконання плану м’ясозаготівель. Не пізніше 1 лютого 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 329-335.

228

25-31

15.  

Директива заступника голови РНК СРСР Куйбишева, наркома забезпечення СРСР Мікояна та заступника голови ОДПУ Ягоди, передана через ОДПУ в Криму раднаркомам республік, крайовим облвідділам забезпечення, крайвиконкомам, ПП ОДПУ щодо виконання плану м’ясозаготівель. Не пізніше 1 лютого 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 336-337.

228

32-33

16.  

Наказ Державного політичного управління УСРР № 33 про накладення адміністративних покарань на співробітників ДПУ УСРР. 4 лютого 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 112.

228

34

17.  

Директива заступника голови ОДПУ Прокофьєва та начальника ЕКУ ОДПУ Миронова всім ПП ОДПУ щодо продовження виявлення членів к.-р. організації в сільському господарстві. 11 лютого 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 391-392.

228

35-36

18.  

З оперативного наказу № 2 по державному політичному управлінню  УСРР “Про чергові завдання агентурно-оперативної роботи органів ДПУ УСРР”. 13 лютого 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 56-60, 63 зв. Друкарський примірник.

228

37-44

19.  

Директивна записка по ВЧ начальника ЕКУ ОДПУ Миронова начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму про проведення перевірки зернових відходів, які млини та елеватори відпускають комбікормовим заводам та колгоспам. Не пізніше 13 квітня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 2. – Арк. 284-285.

228

35-36

20.  

Наказ Державного політичного управління УСРР №  165 про накладення адміністративних стягнень на співробітників Сумського міського відділу ДПУ УСРР. 16 квітня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 153.

228

47

21.  

Наказ Державного політичного управління УСРР №  208 про незаконні дії Чернігівської обласної інспекції резервів ДПУ УСРР. 9 травня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 166. Друкарський примірник.

228

48

22.  

З наказу Державного політичного управління УСРР № 230 про перебудову роботи на селі. 23 травня 1933 р.

 ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 72, 72 зв., 75, 75 зв.

228

49-52

23.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького  начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму та всім начальникам ЕКВ ПП ОДПУ щодо оперативних заходів по обслуговуванню хлібозаготівельної кампанії. 9 липня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 389-394. Машинопис, завірена копія.

228

53-58

24.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму та всім начальникам ЕКВ ПП ОДПУ щодо контролю за роботою м’ясо-молочної системи. 9 липня 1933р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 379-388. Машинопис, завірена копія.

228

59-68

25.  

Директива помічника начальника ЕКУ ОДПУ Дмитрієва та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму та іншим начальникам ПП ОДПУ щодо посилення агентурно-оперативного обслуговування тютюново-махоркової промисловості. 9 липня 1933р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 377-378. Машинопис, завірена копія.

228

69-70

26.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму щодо перевірки роботи контор “Заготхудоби”. 14 липня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 375-376.

228

71-72

27.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 9-го відділу ЕКУ ОДПУ Лоєва начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму про викриття зловживань у системі “Торгзіну”. 14 липня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 371-374. Машинопис, завірена копія.

228

73-76

28.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та т.в.о. начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Чернова начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму щодо організації роботи по запобіганню розкраданню хліба. 26 липня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 340-342.

228

77-79

29.  

Директива начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та помічника начальника 8-го відділу ЕКУ начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму щодо підготовки інформаційних документів про стан роботи у сільському господарстві. 26 липня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 321-324.

228

80-83

30.  

Директивна записка по ВЧ начальника ЕКУ ОДПУ Миронова начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму щодо подання звітів про хід роботи по виконанню директиви заступника голови ОДПУ № 292928 від 9.07.[1933 р.] про заборону торгівлі збіжжям, борошном та хлібом. 8 серпня1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. Аорк. 259-259 зв.

228

84-85

31.  

Циркуляр начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 9-го відділу ЕКУ ОДПУ Лоєва начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму та всім начальникам ЕКВ ПП ОДПУ про виявлення, розробку та арешти осіб, які спекулюють валютою, книжками “Торгзіну” та продуктами. 4 вересня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 283-284. Машинопис, завірена копія.

228

86-87

32.  

Циркуляр заступника Голови ОДПУ Прокофьєва та начальника ЕКУ ОДПУ Миронова ПП ОДПУ в Криму та всім ПП ОДПУ про хід виконання у регіонах директив ОДПУ № 7580 та № 50596 щодо проведення рішучих заходів по забезпеченню охорони хліба від розкрадання та псування.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 205-208. Машинопис, оригінал.

228

88-91

33.  

Поштотелеграма помічника начальника ЕКУ ОДПУ Дмитрієва та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького  ПП ОДПУ в Криму про незадовільну організацію експорту збіжжя за кордон та про максимальну мобілізацію оперативного обслуговування експортної кампанії. 23 жовтня 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 209-210.

228

92-93

34.  

Наказ Державного політичного управління ДПУ УСРР № 537.             3 листопада 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 104.

228

94

35.  

Наказ Державного політичного управління УСРР № 536 про святкування XVI роковин Жовтня. 5 листопада 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 222. Друкарський примірник.

228

95-96

36.  

Поштотелеграма помічника начальника ЕКУ ОДПУ Фельдмана та помічника начальника УСО ОДПУ Юртаєва всім начальникам ЕКВ та УСО ОДПУ про ліквідацію порушень при оформленні валюти, конфіскованої за справою. 10 листопада 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 241-242. Машинопис, завірена копія.

228

97-98

37.  

Директивна записка по ВЧ заступника голови ОДПУ Прокоф'єва (Москва) ПП ОДПУ в Криму про посилення агентурно-оперативної роботи по обслуговуванню м'ясозаготівельної кампанії. 1933 р.

ДА СБ України, АР Крим. – Спр. 44. – Т. 1. – Арк. 318-320.Машинопис, оригінал.

228

99-101

 

38.  

Зведення щодо арештованих за оперативним натиском за період з початку операції до 21 листопада 1932 р. 27 листопада 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 105.

228

102

39.  

Відомості про засуджених судовою трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР за справами, заведеними органами ДПУ в зв’язку з хлібозаготівлями у серпні-листопаді 1932 р. Близько 1 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 103. Машинопис, копія.

228

103

40.  

Відомості про засуджених судами НКЮ за справами, які були заведені у зв’язку з хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р. Близько 1 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 57.

228

104

41.  

Відомості про результати справ з оперативного натиску, які були розглянуті судами НКЮ з 15 листопада до 1 грудня 1932 р. Близько 1 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 69. Машинопис, копія.

228

105

42.  

Відомості про дрібні справи по колгоспах, передані облвідділами ДПУ у загальні суди НКЮ за період з 15 листопада до 1 грудня 1932 р. Близько 1 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 93.

228

106

43.  

Довідка про арештованих органами ДПУ у серпні-листопаді 1932 р. в зв’язку із хлібозаготівлями. Близько 1 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 56.

228

107

44.  

Записка по прямому проводу заступника голови ДПУ УСРР Леонюка начальникам облвідділів ДПУ щодо термінового надання відомостей про результати операції по колгоспах. 2 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 91.

228

108

45.  

Відомості про великі справи по колгоспах, передані облвідділами ДПУ у загальні суди НКЮ за період з 15 листопада до 1 грудня     1932 р. 3 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 92.

228

109

46.  

Відомості про притягнених та засуджених за справами, які були заведені облвідділами ДПУ УСРР у зв’язку з хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р. 6 грудня 1932 р. 

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 60.

228

110

47.  

Відомості про притягнених органами міліції за справами, що були заведені у зв’язку із хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р.          6 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 59.

228

111

48.  

Відомості про кількість колгоспних та одноосібних господарств,  обкладених натуральним штрафом за невиконання плану хлібозаготівель станом на 5 грудня 1932 р. 6 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 67.

228

112

49.  

Аналіз цифрових даних про оперативну роботу органів ДПУ УСРР по сільському терору за період з 1 січня 1932 р. до 1 листопада 1932 р.     8 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 185-190.

228

 

113-118

50.  

Довідка про притягнених та засуджених за справами, що були заведені органами ДПУ УСРР та міліції у серпні-листопаді 1932 р. в зв’язку із хлібозаготівлями. 8 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 52-55. Машинопис. Копія.

228

119-122

51.  

Відомості про слідчі справи, передані обласними відділами ДПУ УСРР до суду у вересні-листопаді 1932 р. 15 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 41.

228

123

52.  

Відомості про справи, розглянуті судовою трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР у вересні-листопаді     1932 р. 15 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 51.

228

124

53.  

Відомості про засуджених трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР за справами, заведеними органами ДПУ УСРР у зв’язку з хлібозаготівлями в першій половині грудня 1932 р. Близько 15 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 68.

228

125

54.  

Відомості про кількість членів та кандидатів партії, заарештованих у зв’язку з хлібозаготівлями за період з 1 до 20 грудня 1932 р. Близько 20 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 72.

228

 

126

55.  

Відомості про кількість членів та кандидатів партії, заарештованих у зв’язку з хлібозаготівлями за період з 1 листопада до 29 грудня 1932 р. Близько 30 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 71.

228

127- 1, 127-2

56.  

Довідка про рух справ та арештованих за операцією органів ДПУ УСРР за період з 1 до 20 грудня 1932 р. 30 грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 70.

228

128

57.  

Відомості про членів КП(б)У, арештованих судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР за грудень 1932 р. Кінець грудня 1932 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 73.

228

129

58.  

Довідка про кількість засуджених судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР до розстрілу за період з 1 до 30 грудня 1932 р. та довідка про кількість справ, не розглянутих колегією ОДПУ до 30 грудня 1932 р. Близько 1 січня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк 74.

228

130

59.  

Відомості про арештованих органами ДПУ УСРР за операцією на селі по лінії СПВ за період з початку операції до 1 січня 1933 р. Близько 1 січня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 210.

228

131

60.  

Довідка про рух справ та арештованих у зв'язку з оперативним натиском в обласних відділах за період з 20 грудня 1932 р. до 1 січня 1933 р. 5 січня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 79-80.

228

132-133

61.  

Довідка про рух справ та арештованих у обласних відділах ДПУ за період з 1 грудня 1932 р. до 10 січня 1933 р. 16 січня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 83-86.

228

134-137

62.  

Довідка про масові втечі із сіл України. 2 лютого 1933 р.

ДА СБ України.  Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.

228

138-141

63.  

Відомості про розстріляних у 1933 р. “за забарвленням”. 29 березня 1934 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 10. – Арк. 49.

228

142

64.  

Службова записка начальника УСО ДПУ УСРР Букшпана начальнику УСО ОДПУ Генкіну щодо кількості розстріляних протягом 1933 р. за постановою Судової трійки при колегії ДПУ УСРР. 31 березня 1934 р.

ДА СБ України. – Ф. 42. – Спр. 10. – Арк. 48.

228

143

 

65.   

Обвинувальний висновок у слідчій справі № 103 Гельмязівського райапарату ДПУ стосовно жителя с. Коврай-ІІ Різника Якима Петровича, який у 1933 р. виготовив та розповсюдив антирадянські листівки із закликом до селян розпочати розправи з активом села та комсомольцями, чинити опір державним органам під час хлібозаготівель. 1933 р.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”

229

10-11

66.   

Обвинувальний висновок у слідчій справі № 241 Шполянського райвідділення ДПУ стосовно жителя с. Коротино Шполянського району Гонтаря Івана Мойсейовича, який звинувачувався у вбивстві, людоїдстві та торгівлі людським м’ясом. 1933 р.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933рр. в Україні” .

229

12 - 12-2

67.   

Витяги з оперативних зведень Златопільського районного уповноваженого ДПУ секретарю райкому КП(б)У про настрої та ставлення населення до сільськогосподарських кампаній. [1933 р.]

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.

 

 

68.   

Процесуальні документи (витяг з протоколу засідання партколегії, постанова про початок слідства, протокол допиту обвинувачуваного) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням секретаря партосередку с. Архангельське Горлівського р-ну Орлика Зиновія Сазоновича в розкраданні сільгосппродуктів та зриві хлібозаготівельної кампанії. 1932-1933 рр.

ДА СБ України,  Донецьк.  - Спр. 1783-пф. – Арк. 1-2, 4, 7-9.

229

13-20

69.   

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків, заключна постанова) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням завідуючого магазином шахти № 9 Сніжнянського ЗРК мешканця с. Водяне Шполянського р-ну Литвинова Мойсея Васильовича в участі у банді “Чорного ворона”, антирадянській агітації, спрямованій на підрив господарської політики, та розкраданні дефіцитних продуктів. 1932 р.

ДА СБ України,  Донецьк. - Спр. 2520-пф. – Арк. 72-74, 82-88.

229

21-32

70.   

Протокол допиту мешканця с. Селідівки Сталінського р-ну Довгоброд Микити Мойсейовича, який критикував хлібозаготівельну кампанію. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 1788-пф. - Арк. 3, 4.

229

33-35

71.   

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, протокол допиту обвинувачуваного, обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням мешканця с. Орлово-Іванівки Чистяківського р-ну Бережного Тимофія Михайловича в агітації проти колективізації та інших заходів радянської влади на селі. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 1785-пф. - Аарк. 4, 6.

229

36-41

 

72.   

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням мешканця с. Старий Керменчик Старокерменчикського р-ну Донецької обл. Балабана Василя Ілліча. 1932 р.

ДА СБ України, Донецьк. -  Спр. 2372-пф. - Арк. 12, 13.

229

42-47

 

73.   

Протоколи допитів свідків та протокол засідання членів артілі ім. Леніна П.-Павловської сільради про виключення з артілі куркулів з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Семке Матвія Мартиновича. 1932-1933 рр.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 2579-пф. – Арк. 8-9; Спр. 2586-пф. – Арк. 6.

229

48-51

74.  

Витяг із протоколу засідання Бюро Скотованського осередку КП(б)У про виключення із партії Логвиненка Миколи Федоровича за невиконання рішення Бюро щодо хлібозаготівель та за саботаж. 18 грудня 1932 р.

ДА СБ України,  Донецьк. - Спр. 2638-пф. – Арк. 5.

229

52

75.  

Процесуальні документи (постанова про початок слідства, протокол допиту свідка) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Церковного Макара Семеновича. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 1790-пф. - Арк. 1, [18].

229

53-55

76.  

Процесуальні документи (характеристика, протокол допиту свідка, обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Дибка Єгора Васильовича. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 2522-пф. - Арк. 4, 10, 15, 16.

229

56-60

77.  

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Костенка Прокофія Михайловича. 1932 р.

ДА СБ України, Донецьк. - Спр. 17875-пф. – Арк. 8, 9, 16, 17.

229

61-66

78.  

Процесуальні документи (протокол допиту свідка) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Меннера Християна Готлібовича. 1932 р.

ДА СБ України, Донецьк. – Спр. 2521-пф. – Арк. 5.

229

67-68

79.  

Процесуальні документи (протокол допиту обвинуваченого) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Нестеренка Миколи Григоровича. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. – Спр. 2572-пф. – Арк. 3.

229

69-70

80.  

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, протокол очної ставки) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Гадлевського Сави Івановича. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. -  Спр. 1794-пф. - Арк. 12, 13.

229

70-74

81.  

Процесуальні документи (характеристика, обвинувальний висновок та ін.) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Житнікова Василя Євсейовича. 1933 р.

ДА СБ України, Донецьк. – Спр. 2588-пф. - Арк. 4, [8], 15, 16, 17.

229

75-79

82.  

Обвинувальний висновок СПВ Харківського облвідділу ДПУ УСРР стосовно мешканців с. Крячківка Пирятинського р-ну Ігнатухи Д.М., Кучерини А.П., Лисака М.М. та ін., засуджених за зрив хлібозаготівельної кампанії. 22 листопада 1932 р.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 16304-с.

229

80-81

83.  

Обвинувальний висновок СПВ Харківського облвідділу ДПУ УСРР стосовно мешканців с. Федунка Диканського р-ну Мірошниченка О.Т., Кукиша В.Г., Мірошника Д.І. та ін.,  засуджених за участь у “волинках”. 22 червня 1932 р.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 9979-с.

229

82-92

84.  

Витяг із протоколу наради при Колегії ГПУ УРСР № 68/828 щодо засудження Мірошниченка О.Т., Кукиша В.Г., Мірошника Д.І. та ін. 26 липня 1932 р.

 ДА СБ України, Полтава. – Спр. 9979-с.

229

93-94

85.  

Лист колгоспника с. Хильківка Покровобагачанського р-ну Реви Миколи Антоновича до Сталіна Й.В. про масовий голод 1933 р., про розправу над людьми, які зібрались біля складів “Заготзерно” на ст. Хорол та ін. 1940 р.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 11754-с. Рукопис, оригінал.

229

95-103

86.  

Лист колгоспника с. Хильківка Покровобагачанського р-ну Реви Миколи Антоновича до Сталіна Й.В. про масовий голод 1933 р., про розправу над людьми, які зібрались біля складів “Заготзерно” на ст. Хорол та ін. 1940 р.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 11754-с. Машинопис, завірена копія.

229

101-103

87.  

Пояснювальна записка Реви Миколи Антоновича щодо його листа до Сталіна Й.В. 29 травня1940 р.

 ДА СБ України, Полтава. – Спр. 11754-с.

229

104-105

88.  

Кримінальний вирок Судово-кримінальної колегії Полтавського облсуду від 9.10.1940 р. щодо засудження Реви М.А.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 11754-с.

229

106-108

89.  

Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР № 459н-65 від 26.06.  1965 р. про відміну вироку Судової колегії Полтавського облсуду від 9.10.1940 р. щодо засудження Реви М.А. 26 червня 1965 р.

ДА СБ України, Полтава. – Спр. 11754-с.

229

109-110

90.  

Витяги із звітів про проведення колективізації та ліквідацію куркульства у Криму. 1930 р.  

229

111-144

91.   

Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів обвинувачуваного) та особистий лист, конфіскований  як речовий доказ, з архівно-кримінальної справи  за звинуваченням Лібацького Петра Онисимовича, свяшеника с. Онишківці Грицевського р-ну Вінницької обл. 1935 р.

ДА СБ України, Хмельницький. - Спр. П-26482. – Арк. 10-13, 15-16, 17-17 зв., 24-25, 64.

229

229-2

145-163

92.   

Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів обвинувачуваного, постанова про вилучення особистих документів як речових доказів) та копія рапорту обвинувачуваного до Проскурівського єпархіального управління з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Литвиновича Григорія Євменовича, священика с. Ярославка Меджибіжського р-ну Вінницької обл. 1935 р.

ДА СБ України, Хмельницький. - Спр. П-26233. – Арк.13-14 зв., 15, 18 зв., 19-19 зв., 20-20 зв., 29-29 зв., 43.

229-2

164-177

93.  

Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів, обвинувальний висновок) та лист обвинувачуваного до брата з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Качора Миколи Петровича, священика с. Новоселиця Грицевського р-ну Вінницької обл. 1935 р.

ДА СБ України, Хмельницький. - Спр. П-29983. – Арк. 12-18, 24, 29-30, 41-42, 72.

229-2

178-192

94.  

Процесуальні документи за звинуваченням Бонзюка Костянтина Мироновича, мешканця с. Андронівка Грицевського р-ну Кам′янець-Подільської обл. (постанова про арешт та проведення обшуку, протоколи допиту, висновок про реабілітацію, затверджений прокурором Хмельницької обл. 28.06.1991 р.) та лист обвинувачуваного до матері, конфіскований як речовий доказ. 1940 р.

ДА СБ України, Хмельницький. - Спр. П-26789. - Арк. 1-3, 14-14 зв., 15, 54-55, 95.

229-2

193-204

95.  

“Історія Антонівського району”, складена у 1942 р. головою райуправи Мазуркевичем, священиком Рогальським, представником райуправи Кондратюком, інспектором шкіл Осипчуком, повітовим інспектором шкіл Волуцьким та секретарем райуправи Луцюком, у якій описано господарський стан району за часів царату та у радянські часи. 8 травня-8 липня 1946 р.

ДА СБ України, Хмельницький. - Спр. П-26386. – Пакет з речовими доказами, арк. 260 ( арк. 2, 5-11).

229-2

205-212

96.  

Процесуальні документи (анкета обвинувачуваного, протоколи допиту свідків, довідка сільради, обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Терехова Миколи Пилиповича, мешканця с. Бельманка Царекостянтинівського р-ну, у агітації проти хлібозаготівельної кампанії. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 850-С. – Арк. 3, 10, 11, 12, 13, 14.

229-2

213-220

97.  

Протокол допиту обвинувачуваного з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Шарандака Авксентія Тимофійовича, мешканця с. Полонецьке Кр.-Озерського р-ну Одеської обл. 25 січня 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 84-С. – Арк. 11, 11 зв.

229-2

221-222

98.  

Протокол допиту свідка з архівно-кримінальної справи за звинуваченням мешканця с. В. Сад Доманівського р-ну Піколова Пилипа Купріяновича,. 29 грудня 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 392-С. - Арк. 4-4 зв.

229-2

223-224

99.  

Протоколи допитів свідків з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Іванова Карпа Омеляновича, мешканця с. Костянтинівка Гарбузинського р-ну. 23-24 грудня 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 1608-С. – Арк. 6, 8.

229-2

225-228

100.        

Протокол допиту Дорошека Федора Дмитровича з архівно-кримінальної справи П-1558. 29 лютого 1940 р.

ДА СБ України, Суми. - Спр. П-1558. – Арк. 16, 16 зв.

229-2

229-230

101.        

Процесуальні документи (протокол допиту обвинувачуваного, протокол судового засідання Військового трибуналу 7-го кавалерійського корпусу Київського військового округу) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Школьника Михайла Івановича. 1937-1938 рр.

ДА СБ України,Суми. – Спр. П-8648.

229-2

231-238

102.        

Вірші, конфісковані як речовий доказ, із архівно-кримінальної справи Буріка Григорія Арсентійовича та Пономаренка Прокопа Дем'яновича, засуджених у 1937 р. за наклеп на колгоспне будівництво, складання віршів антирадянського змісту, перекручене тлумачення становища селян у 1932-1933 рр. 1937 р.

ДА СБ України, Суми. - Спр. 2152. - Арк. 90-102.

229-2

239-263

103.        

Постанова пленуму Верховного Суду УРСР № 458-н-62 від 10 серпня 1962 р. про скасування вироку та закриття справи стосовно Буріка Григорія Арсентійовича та Пономаренка Прокопа Дем'яновича, засуджених спецколегією Харківського обласного суду 28 серпня 1937 р. 10 серпня 1962 р.

ДА СБ України,Суми. - Спр. 2152. – Арк. 122-123.

229-2

264-265

104.        

Анкета обвинувачуваного, довідки Пісківської сільради та довідка про результати медичного огляду із архівно-кримінальної справи               стосовно Петляєва Федора Васильовича. 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6903-С.

229-2

266-271

105.        

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, постанова про закриття справи) та службова записка  з архівно-кримінальної справи  Волобуєва Олександра Михайловича. 1933 р., 1999 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 7126-С.

229-2

272-275

106.        

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків, постанова про припинення справи) та довідка сільради про майновий стан обвинувачуваного з архівно-кримінальної справи стосовно Віцина Григорія Стефановича. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 7135-С.

229-2

276-279

107.        

 Процесуальні документи (протокол допиту обвинувачуваного    Зуська Є.І.; постанова уповноваженого Ямпольського прикордонного загону ДПУ про надсилання слідчої справи на громадян Зуська Є.І., Шведа І.Г., Іванюка О.Д. та ін. на розгляд особливої наради при колегії ДПУ УСРР; витяг із протоколу засідання особливої наради при колегії ДПУ УСРР № 62/822 від 8.07.1932 р. щодо засудження Зуська Є.І., Шведа І.Г., Іванюка О.Д. та ін.), постанова президії Хмельницького обласного суду від 20.03.1967 р. про відміну постанови особливої наради при колегії ДПУ УСРР від 8.09.1932 р. стосовно Зуська Є.І. та інших та про припинення справи. 1932 р.

ДА СБ України, Хмельницький. – Спр. П-16127.

229-2

280-295

108.        

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків; постанова райуповноваженого ДПУ про направлення слідчої справи до дільничого прокурора; службовий лист від прокурора Ново-Української дільниці Одеської області до Гарбузянського райвідділу ДПУ; висновок прокурора Миколаївської області від 27.06.1996 р. про реабілітацію Самійленка В.К.), скарга Кабачного О.М., який був направлений партосередком для організації збирання соняшників, на ланкового колгоспу Самійленка В. та висновок прокурора Миколаївської області від 27.06.1996 р. про реабілітацію Самійленка В.К. з архівно-кримінальної справи стосовно звинувачення Самійленка В.К. в участі у куркульських “волинках”, антирадянській агітації та ін. 1932-1933 рр.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 83-С.

230

1-11

109.        

Протокол допиту свідка та висновок прокурора Миколаївської області від 9.04.1998 р. про реабілітацію Лоцького М.Й. з архівно-кримінальної справи стосовно Лоцького Миколи Йосиповича. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6132-С.

230

12-15

110.        

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків та обвинувальна простанова) з архівно-кримінальної справи стосовно Овчаренка Петра Ілліча. 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6852-С.

230

16-20

111.        

Процесуальні документи (постанови про арешт; протокол допиту обвинувачуваного; протокол допиту свідка; протокол засідання виїзної судової сесії облсуду Сумської області; обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи стосовно Кубрака Остапа Івановича  та Гайдая Сергія Федоровича. 1940 р.

ДА СБ України, Суми. – Спр. П-1826.

230

21-63

112.        

Процесуальні документи (постанова про початок слідства та арешт, протоколи обшуку, протоколи допитів свідків, обвинувальний висновок райвідділу ДПУ; кримінальний вирок нарсуду Гарбузинського р-ну від 9.01.1933 р.; ухвала судової колегії Одеського облсуду від 21.01.1933 р. про незадоволення касаційної скарги), довідка Н.-Краснівської сільради про конфіскацію хати та хліба у Величка А.С. та висновок прокурора Миколаївської області від 2.01.1992 р. про його реабілітацію. 1932-1933 рр.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 11834-С.

230

64-76

113.        

Обвинувальний висновок уповноваженого ДПУ Н.-Бугського райвідділу ДПУ стосовно звинувачення Касьяненка Гната Кузьмовича та Касьяненка Семена Гнатовича у антирадянській агітації, розкраданні колгоспного хліба та переховуванні його у ямах. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 10385-С.

230

77-78

114.        

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи стосовно Клименка Івана Ананійовича, мешканця с. Калужське Снігурівського р-ну, обвинуваченого у зриві весняного посіву. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 448-С.

230

79-81

115.        

Процесуальні документи (протокол обшуку, протоколи допитів свідків, обвинувальний висновок) та висновок прокурора Миколаївської області від 16 вересня 1991 р. про реабілітацію Баранова А.В. з архівно-кримінальної справи стосовно Баранова Андрія Вікторовича, мешканця с. Ново-Красне Арбузинського р-ну, обвинуваченого у антирадянській агітації, спрямованій на зрив хлібозаготівельної кампанії. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 11632-С.

230

82-88

116.        

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, обвинувальний висновок) та характеристика, надана сільрадою, з архівно-кримінальної справи стосовно Жарука Василя Матвійовича, мешканця с. Болеславчик Першотравневого р-ну, обвинуваченого в агітації проти колективізації, хлібозаготівельної та посівної кампаній. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 75-С.

230

89-92

117.        

Обвинувальний висновок уповноваженого райвідділу ДПУ з  архівно-кримінальної справи стосовно Римара Каленика Федоровича, мешканця с. Протасівка Недригайлівського р-ну Чернігівської обл. 3 січня 1933 р.

ДА СБ України, Суми. – Спр. П-7830.

230

93-95

118.        

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків, службовий лист, постанова про припинення справи) з архівно-кримінальної справи стосовно Піскорського Івана Кіндратовича, завідуючого школою у с. Воскресенка Миколаївського р-ну. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 893-С.

230

96-103

119.        

Процесуальні документи (протокол допиту обвинувачуваного, протоколи допитів свідків, обвинувальний висновок, постанова про припинення справи) з архівно-кримінальної справи стосовно Ярового Матвія Костянтиновича, мешканця с. Маринівка Доманівського р-ну Одеської обл. 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 281-С.

230

104-116

120.        

Процесуальні документи (протоколи допитів свідків, обвинувальний висновок), акти, довідка та витяг з протоколу засідання Ново-Севастопольської сільради та висновки прокурора Миколаївської обл. від 8.08.1996 р. про реабілітацію з архівно-кримінальної справи  стосовно Шалапута Кузьми Васильовича, Шалапута Володимира Кузьмича, Іванченка Григорія Федоровича, мешканців с. Ново-Севастополь Снігурівського р-ну. 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 559-С.

230

117-138

121.        

Постанова помічника уповноваженого Миколаївського відділення Одеського облвідділу ДПУ про притягнення до відповідальності Французова Григорія Івановича, мешканця посаду Воскресенка Миколаївського р-ну. 11 квітня 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. - Спр. 872-С.

230

139-140

122.        

Обвинувальний висновок стосовно Хиврича Прокопа Степановича, мешканця с. Матвіївка Миколаївської міськради. 27 лютого 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв, спр. 390-С.

230

141-142

123.        

Копія донесення, характеристика Чабана А.К., видана Лукашівською сільрадою, обвинувальний висновок у справі помічника уповноваженого Першотравневого райвідділу ДПУ, постанова дільничного прокурора про припинення справи із архівно-кримінальної справи стосовно Чабана Антона Климовича, мешканця с. Лукашівка Першотравневого р-ну. 1932 р., 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6854-С.

230

143-147

124.        

Постанова уповноваженого Миколаївського міськвідділу ДПУ про направлення слідчої справи до Миколаївського міськпрокурора від 9.12.1932 р. та висновок заступника прокурора Миколаївської області від 25.10.1991 р. про реабілітацію Діброви Ф.І. з архівно-кримінальної справи стосовно Діброви Федора Івановича, мешканця с. Кисляківки Свято-Троїцької сільради Миколаївського р-ну. 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 843-С.

230

148-150

125.        

Процесуальні документи (протокол допиту свідка та постанова про направлення справи на розгляд судової трійки при колегії ДПУ УСРР) з архівно-кримінальної справи стосовно Куницького Семена Федоровича, мешканця с. Бакши Криво-Озерського р-ну Одеської обл. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6857-С.

230

151-154

126.        

Процесуальні документи (постанова про початок слідства, протоколи допитів свідків, протокол допиту обвинувачуваного), а також акт обстеження стану коней артілі ім. А. Марті с. Піски, список членів артілі, які брали м'ясо померлих коней для їжі, характеристика голови артілі ім. А. Марті Загоруйка М.Я., складена партійною радою с. Піски, замітки в газеті та висновок в.о. прокурора Миколаївської області від 19 листопада 1996 р. про реабілітацію Загоруйка М. Я. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 1618-С.

230

155-181

127.        

Процесуальні документи (протокол допиту свідка, обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи стосовно Цимбала Полікарпа Максимовича, мешканця с. Спасибівка Петропавлівської сільради Арбузинського р-ну. 1932 р., 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 6869-С.

230

182-184

128.        

Довідка про майновий стан Негоди Григорія, видана Полянецькою сільрадою Криво-Озерського р-ну. 29 грудня 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. -  Спр. 6856-С.

230

185-186

129.        

Обвинувальний висновок уповноваженого Арбузинського райапарату ДПУ стосовно Пікала Тимофія Абакумовича, мешканця с. Костянтинівка Арбузинського р-ну. 23 грудня 1932 р.

ДА СБ України, Миколаїв. Спр. 1607-С. 

230

187

130.        

Протокол допиту свідка та постанова президії Миколаївського обласного суду № 98 від 23 березня 1990 р. про скасування вироку Баштанського районного народного суду від 20 квітня 1933 р. та про реабілітацію Колиханова І.Д., мешканця с. Н.-Сергіївки Баштанського р-ну. 1933 р.

ДА СБ України, Миколаїв. – Спр. 10598-С

230

188-191

 

131.        

Витяги із звітів про проведення колективізації та ліквідацію куркульства у Криму. Містять інформацію про перебіг посівної кампанії, про невиходи колгоспників на роботу та антирадянські настрої на селі, про нестачу продовольства і масові виступи селян, про факти терору з боку селян, про підготовку до збирання врожаю та ін. 1930 р.

ДА СБ України, АР Крим. - Спр. 6.

229

111-144

132.        

Витяги з оперативних зведень Златопільського районного уповноваженого ДПУ секретарю райкому КП(б)У про настрої та ставлення населення до сільськогосподарських кампаній. 1933 р.

ДА СБ України, Черкаси.

229

1-9

133.        

Записки об организационном состоянии колхозов. 1931 год.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 24(1951 р.). - Спр. 1. – 77 арк.

 

 

134.        

Сводки о борьбе органов НКВД УССР с саботажем хлебозаготовок, разбазариванием и хищением хлеба в колхозах. 1932 год.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 25(1951 р.). - Спр. 3. – 151 арк.

 

 

135.        

Спецсообщения об антипартийных проявлениях партийцев на транспорте и справки на задержанных польско-петлюровских агентов. 1932 год.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 25(1951 р.). - Спр. 2. –77 арк.

 

 

136.        

Докладные записки о вскрытых органами НКВД УССР контрреволюционных организациях в с/х Украины. 1930 г., 1932 г., 1934 г., 1935 г.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 28(1951 р.). - Спр. 5. – 151арк.

 

 

137.        

Докладные записки о вскрытии на Украине антисоветских националистических партий. 1 февраля 1933 г. – 17 ноября 1933 г.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 26(1951 р.). - Спр. 2. – 321арк.

 

 

138.        

Справки и спецдонесения об организации террористов на Украине. 23 октября 1933 г. – 5 марта 1934 г.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 27(1951 р.). - Спр. 4. - 63 арк.

 

 

139.        

Справки о настроении крестьян на селе и военнослужащих в армии. 12 апреля 1934 г. – 13 декабря 1934 г.

ДА СБ України. – Ф.16. – Оп. 27(1951 р.). - Спр. 3. – 102 арк.

 

 

140.        

Справки о политических настроениях по селам УССР. 7/І – 25/ХІ  1935 г.

ДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 28(1951 р.). - Спр. 18. – 145 арк.

 

 

141.        

Контрреволюционная вредительская организация в сельском хозяйстве Украины. Обвинительное заключение по делу. Выдержки из показаний подсудимых, данных ими на судебном заседании и другие материалы. 1930 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 134.

 

 

142.        

Обвинительное заключение по делу Подольской к.-р. вредительской организации в сельском хозяйстве (Трудовая крестьянская партия). Винница, 1931 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 107.

 

 

143.        

Обвинительное заключение по делу контр-революционной организации “Трудовой крестьянской партии. Днепропетровск, 1931 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 105.

 

 

144.        

Обвинительное заключение по делу контр-революционной повстанческой организации на территории Винницкой области. 20 марта 1933 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 53.

 

 

145.        

Обвинительное заключение по делу Контр-революционной вредительской организации в Сельском хозяйстве. Одесса, 7 апреля 1933 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 72.

 

 

146.        

Обвинительное заключение по делу о к.-р. заговоре в сельском хозяйстве. Москва, 1933 г.

ДА СБ України. – Ф. 13.  - Спр. 131.

 

 

147.        

Повідомлення Гетьманської управи в Берліні з питання допомоги голодуючим в Україні. Лютий 1933 р.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.

228

144-151

148.        

Праця Є. Ляховича “Українське питання”.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.

228

152-198

149.        

Директиви й циркуляри ОДПУ та постійного представництва ОДПУ в Криму. 1932-1933 рр.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.  – Т. 1-3.

 

 

150.        

Архівно-кримінальна справа (відновлена) за звинуваченням Головіна Василя Петровича, Паламарчука Михайла Сергійовича, Пригоди Івана Андрійовича та інших керівників Оріхівського району Дніпропетровської області у саботажі хлібозаготівель. 1932 р.

ДА СБ України. – Спр. П-12289.

 

 

151.        

Архівно-кримінальна справа за звинуваченням Даниленка Луки Мокійовича. 1938 р.

ДА СБ України.Спр. П-6224. - Т.1. – 116 арк., т. 2. – 31 арк.

 

 

152.        

Щоденник вчительки з Харківщини О.М.Радченко. 1930-1935 рр.

ДА СБ України, Хмельницький. – Спр. П-26539.

 

 

153.        

Щоденник Д.Д.Заволоки – завідувача відділом культури і пропаганди Ленінського районного партійного комітету м. Києва. 1932-1934 рр.

ДА СБ України. – Спр. 49905 фп. Т. 3. – 118 арк.

 

 

154.        

Звернення Чернівецького осередку Українського громадського комітету рятунку України про проведення 28 серпня 1933 р. у греко-католицькій та православній церквах міста панахиди по жертвах більшовицького терору та голоду. Не пізніше 28 серпня 1933 р.

ДА СБ України. – Ф. 13. – Спр. 376.- Т. 84. – Арк. 44. Друкарський примірник.

Lystiv

ka 1933

Skan

0001, 0002, 0003

155.        

Листівка Українського Революційного Комітету “Селяне, не давайте хліба большевикам!” Орієнтовно 1939 р.

ДА СБ України. Колекція документів “Голодомор 1932- 1933 рр. в Україні”.

230

192

 

Genocid Video