prev

Julia Tymoszenko podczas głosowania

next



Fot. VASILY FEDOSENKO REUTERS
57.88 KB

Thumbnails