Żeby Polska była Polską - pieśń napisana w 1976 r. przez Jana Pietrzaka z muzyką Włodzimierza Korcza.

Wykonanie jej na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1981 przyniosło Pietrzakowi główną nagrodę, Złotą Karolinkę.

W latach 80. XX w. pełniła rolę pieśni hymnicznej. Była wtedy uważana za wyraz walki z władzą komunistyczną i poparcia dla "Solidarności