Związek Ukraińców w Polsce


Związek Ukraińców w Polsce - ukraińska organizacja społeczna, zrzeszająca Ukraińców mieszkających w Polsce.

Organizacja powstała w 1990. Jest następcą prawnym Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, powstałego w 1956 roku

Cele organizacji 

Zarząd 

Rada Główna


Komisja Rewizyjna


Sąd Koleżeński


ODDZIAŁYKOŁA NIEZALEŻNE


ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE


Strona internetowa Związku Ukraińców w Polsce

Linki ze stronami tematycznie związanymi z Ukrainą